Duidelijkheid over de Viking

Alie

Duidelijkheid over de Viking

AlieDuidelijkheid over de Viking kan beginnen

Op woensdag 19 oktober heeft de gemeenteraad het licht op groen gezet voor de bouw van Filmtheater de Viking. Het financiële gat van 1,5 miljoen om het probleem met de fundering op te lossen wordt gedicht door bezuinigingen binnen de cultuursector. Ook moeten de exploitanten van de Viking een extra bijdrage leveren.

Bij een goed bestuur hoort dat je besluiten moet uitvoeren, die door de raad in het verleden zijn genomen. Toen Gemeentebelang toetrad tot het college, was de bouw van het filmtheater de Viking al een feit. Bij de start van het nieuwe college hebben alle deelnemende partijen afgesproken, dat we afmaken wat in gang is gezet, binnen de daartoe gestelde kaders. Volgens die afspraak wordt het benodigde bedrag van 1,5 miljoen euro om het probleem met de fundering op te lossen, opgebracht door een jaarlijkse bezuiniging op de totale cultuursector in Deventer van 40.000 euro. Ook wordt er een extra beroep gedaan op de exploitanten van De Viking. Gemeentebelang beseft dat de culturele sector voor grote uitdagingen komt te staan, maar het besluit van gisteren was voor onze fractie de enige mogelijkheid om de bouw van de Viking door te laten gaan.

Om het financiële risico voor de gemeente te minimaliseren, heeft Gemeentebelang aangedrongen op beheersmaatregelen. Zo ligt er inmiddels een bankgarantie en is er een verzekering afgesloten voor het ontwerprisico. Wethouder Hartogh Heijs heeft gisteren nogmaals aangegeven dat ook nieuwe tegenvallers binnen het project zullen worden opgelost.

Samen leven in Deventer, daar zet Gemeentebelang zich voor in. Er wachten nog steeds grote taken, met name in het Sociaal Domein. Het putten uit de algemene reserves om de gaten bij De Viking te dichten, zoals de oppositie het voorstelde, was voor ons en de college-partners geen optie. Het zou niets meer zijn dan het verschuiven van de verantwoordelijkheid naar andere portefeuilles. Ook het reservepotje heeft een bodem. En die mag niet in zicht komen!