Een brug te veel

Liesbeth

Een brug te veel

Zie ook de Stentor van 18 januari 2013

LiesbethEen brug te veel

Op woensdag 16 januari is weer eens gebleken dat de inwoners van de gemeente Deventer kritisch meedenken over de zin en de onzin van ambtelijk beleid. Mede door hun acties en vasthoudendheid heeft de raad besloten om af te zien van de aanleg van een nieuwe fietsbrug over het Overijssels Kanaal.

De nieuwe brug moet een verbinding vormen tussen een fietspad langs de Zandwetering (aan de Lettelse zijde van de N348) en een op termijn nog nieuw aan te leggen fietspad aan de overkant van de weg langs de Zandwetering richting Schalkhaar. Omwonenden twijfelden aan de noodzaak van de hele operatie en hebben onze fractie het afgelopen jaar benaderd.

Fietsers moeten niet alleen het Overijssels kanaal, maar ook de provinciale weg over als ze hun tocht langs de zandwetering willen vervolgen. Dat betekent dat ze tot aan het kruispunt met de Oerdijk moeten fietsen om daar eerst veilig de weg over te kunnen steken. Ze vervolgen dan de route langs een bestaande fietsbrug om 400 m verder middels de nieuwe fietsbrug het Overijssels Kanaal over te steken. Komt deze fietsbrug er niet, dan steken de fietsers de bestaande fietsbrug over en fietsen diezelfde 400 m aan de andere kant van het kanaal.

Het gemeentebestuur wilde de nieuwe brug ook als ecopassage laten dienen voor de kamsalamander. Een prachtig beestje dat in Salland wel voorkomt, maar beslist niet in de directe omgeving. Met de steile oevers is het Overijssels Kanaal voor dieren soms lastig te overwinnen. Als voorbeeld wordt nu het Apeldoorns Kanaal op meerdere plekken voorzien van natuurvriendelijkere oevers, waardoor ook de kamsalamander veilig kan oversteken.

De inzet van omwonenden heeft ertoe geleid dat verschillende fracties afgelopen maandag de veelbesproken plek hebben bezocht. Ook hebben vier mensen gebruik gemaakt van hun spreekrecht om tijdens een politieke markt op de overbodigheid van het bruggetje te wijzen. Op woensdag 16 januari is in de raad is een motie aangenomen waarin het college wordt opgeroepen de vergunningaanvraag voor de brug in te trekken en te zoeken naar varianten voor de ecopassage. Deze motie werd gesteund door CDA, SP, Trots, Deventer Belang en Partij van de Arbeid. De fietsbrug werd hiermee letterlijk een brug teveel.