Een dilemma

Alie

Een dilemma

AlieEen dilemma

Afgesloten woensdag heeft de gemeenteraad besloten “in te stemmen met de vaststelling dat er op 1 augustus 2017 voldoende openbaar onderwijs binnen 10 kilometer van de Looschool aanwezig is, zodat de instandhouding van de Looschool niet behoeft te worden overgedragen aan de gemeente.” Dat is eigenlijk het vaststellen van een feitelijkheid. De raad beslist dus niet over het al dan niet openhouden van de Looschool.

Maar waar hebben we ons de afgelopen tijd dan zo druk over gemaakt …. 

Vooral over het serieus nemen van de gemeenschap in Loo in hun zoektocht om te komen tot een oplossing die het beste is voor de kinderen, de ouders en de gemeenschap in Loo. 

Het proces rond de fusie van de school mag dan formeel naar de letter van de wet in goede banen zijn geleid, maar van enig empathisch vermogen van de kant van de OPOD was beslist geen sprake. De verhoudingen tussen de MR en OPOD waren zodanig verstoord dat men met de rug naar elkaar toe stond en niet meer communiceerde. 

Het is nogal wat als het middelpunt van de kern Loo zomaar wegvalt. Daarmee wordt het hart uit een gemeenschap gesneden, maar het gaat verder. Het is het begin van een verdwijnende cohesie. Natuurlijk kent Loo een sterke gemeenschap, maar als kinderen niet meer na school op hun schoolplein kunnen rondhangen, valt de basis voor vriendschappen weg. 

Gemeentebelang wordt verweten dat we het hebben laten afweten, niets hebben gedaan, niets hebben bereikt, Loo in de kou hebben laten staan. Ik snap die gevoelens, maar ik kan u verzekeren dat we ons wel degelijk voor de Looschool hebben ingezet. 

Natuurlijk is het makkelijk om van uit je hart een keuze te maken en te besluiten dat de gemeente de school dan maar moet overnemen. Maar is dit verstandig? Je sluit met deze stap niet alleen andere mogelijkheden uit. Daarnaast is het de vraag of je een goede kwaliteit van het onderwijs kunt garanderen. 

We stonden voor een groot dilemma, dat hoe dan ook tot discussies zou hebben geleid. Bij een keuze tot het overnemen van een school, die nooit de meerderheid in de raad had gehaald, zou Gemeentebelang populistisch gedrag zijn verweten. Verantwoord raadslidmaatschap vraagt dat we als raadslid onafhankelijk zijn, dat we alle organisaties en burgers op gelijke wijze en met respect bejegenen en we belangen van partijen op correcte wijze wegen.  Dat dit lastig is hebben we de afgelopen week ondervonden.