Een realistisch milieu- en duurzaamheidsbeleid

Erik

Een realistisch milieu- en duurzaamheidsbeleid

ErikOver Diftar in Deventer

De extra informatie die het college deze week heeft verspreid over de invoering van Diftar, heeft Gemeentebelang nog niet volledig kunnen overtuigen. De overstap naar het nieuwe afvalsysteem is moeilijk, maar op papier zeker geen onoverbrugbare hobbel. Om de aanloopproblemen op te kunnen lossen en in te kunnen spelen op eventuele problemen, is een financiële buffer noodzakelijk. Gemeentebelang dringt er dan ook met klem op aan om de 1,4 miljoen euro die de afgelopen jaren bij de afvalstoffenverwerking is overgehouden, voor deze calamiteiten achter de hand te houden en het geld niet – zoals het college wil – aan andere zaken uit te geven.

Gemeentebelang staat voor een “realistisch milieu- en duurzaamheidsbeleid.” De invoering van Diftar lijkt daar prima in te passen. De inwoners betalen per keer dat ze een container aan de weg zetten. Dit alles in de hoop dat de burger het afval veel meer gaat scheiden en dus langer doet over het vullen van de containers.

Het college heeft een aantal manieren uitgewerkt, waarop invulling kan worden gegeven aan dit streven. Voorwaarde voor het slagen van de Diftar-aanpak is in mijn ogen wel dat het GFT-afval ook in de toekomst gratis kan worden aangeboden. Als de inwoners voor zowel de grijze als de groene containers zouden moeten betalen, is de kans groot dat straks al het afval in de grijze bak verdwijnt en we uiteindelijk alleen maar verder van huis zijn.

Het college heeft zich ook gebogen over de vraag, hoe de kosten moeten worden bepaald die de mensen uiteindelijk per geleegde grijze container moeten gaan betalen. Per inwoner geldt bij Diftar een vast tarief waarmee de standaardkosten worden betaald en een variabel tarief, afhankelijk van de daadwerkelijk aangeboden hoeveelheid. Er zijn een aantal mogelijkheden waarop de uiteindelijke kosten over deze twee posten kunnen worden verdeeld. Om er voor te zorgen dat de mensen ook echt hun best doen om het afval zo veel mogelijk te recyclen, zullen ze daar voor moeten worden beloond. De voorkeur van Gemeentebelang gaat uit naar het scenario met een lager vast bedrag en hogere extra kosten voor het aangeboden restafval. Wie het afval niet genoeg scheidt, heeft de container eerder vol en betaalt dus ook meer dan zijn of haar buren. De vervuiler betaalt, een principe dat ook Gemeentebelang aanhangt!

Het nadeel is dan wel weer dan te hoge kosten voor een zekere toename van zwerfafval kunnen leiden. Met extra handhaving zou dit echter in de hand moeten kunnen worden gehouden. Maar dit kost geld, evenals de invoering van het hele systeem op zich. Net als bij elke overstap waar dan ook, zullen zich in de aanvangsfase problemen kunnen voordoen. Deze aanloopproblemen horen er bij en zouden zeker geen reden mogen zijn om er uit voorzorg helemaal niet aan te beginnen. Maar ze moeten wel ingecalculeerd worden. Indien Deventer kiest voor het principe “de vervuiler betaalt” en dus voor een Diftarsysteem bestaande uit een relatief laag vast tarief en een hogere bijdrage per aangeleverde container, zullen de reserves die kunnen worden opgebouwd, vrij laag zijn. Een tegenvaller zal moeilijk kunnen worden opgevangen. Gelukkig heeft Deventer de afgelopen jaren bij de afvalverwerking een reservepotje van 1,4 miljoen euro opgebouwd. Opgebracht door alle inwoners. Dit geld zou een goede basis kunnen bieden voor de invoering van het nieuwe afvalsysteem. Gemeentebelang vraagt het college dan ook dringend om dit bedrag voor de ingecalculeerde opstartproblemen achter de hand te houden en niet voor andere algemene zaken te gebruiken.

 

Al met al ziet Gemeentebelang wel een toekomst met Diftar, dat op papier een constructieve bijdrage kan zijn aan goed milieu- en duurzaamheidsbeleid. Of het echter ook realistisch is, zal in het najaar blijken als de plannen helemaal zijn uitgewerkt en ook de daadwerkelijke kosten voor de burgers zijn bepaald. Pas als een actief afvalscheidingsbeleid voor alle burgers in de praktijk haalbaar is en met euro’s en centen wordt beloond, zal Diftar een succes kunnen worden.