een streep door de natuurbegraafplaats

Marco

een streep door de natuurbegraafplaats

MarcoKLAAR!

De gemeenteraad heeft een streep gezet door de aanleg van de natuurbegraafplaats bij ’t Hemeltje. Het wordt de stichting IJssellandschap kwalijk genomen dat ze geen gehoor heeft gegeven aan de wensen van de lokale politiek.

Afgelopen najaar vroeg IJssellandschap de gemeenteraad om zes maanden tijd. In deze periode wilde ze de plannen voor de natuurbegraafplaats onderbouwen en draagvlak bij de omwonenden creëren. Dat is niet gelukt. Voor de derde keer stranden plannen voor een natuurbegraafplaats in de gemeente Deventer. Gemeentebelang is klaar met de manier van werken: Vage plannen die vanaf het begin niet op toestemming van de buurt kunnen rekenen. We zijn klaar met de grote onzekerheid waarmee direct betrokkenen vervolgens maandenlang worden geconfronteerd. Gemeentebelang hoopt dat het gisteren door de raad uitgesproken “nee” nu wel opgepakt wordt door IJssellandschap. De manier waarop IJssellandschap de afgelopen jaren heeft gehandeld, doet geen recht aan de betrokkenen en uiteindelijk ook niet aan de stichting zelf.