Een transparanter bestuur.

Marcel

Een transparanter bestuur.

MArcelGrote opschoning! 

De Deventer gemeenteraad heeft op woensdag 28 januari besloten om de vertrouwelijkheid op meer dan twintig dossiers op te heffen. Gemeentebelang zet zich al jaren in voor een transparanter bestuur.

De fractie Gemeentebelang is blij dat er nu 21 dossiers openbaar worden gemaakt. Onze fractie heeft zich al jaren ingezet voor meer transparantie. Het past het openbaar bestuur om terughoudend om te gaan met geheimhouding. Soms is het noodzakelijk, maar als het niet meer nodig is moet het er zo snel mogelijk weer vanaf.  We zijn blij dat dit college werk heeft gemaakt van opschoning van de totale lijst van geheimhoudingen. Deventer is weer een stuk transparanter geworden.