Een voorspoedig 2012

Alie Zandstra

Een voorspoedig 2012

{plusone}

Alie Zandstra

Gemeentebelang wenst u
een voorspoedig 2012!

Het jaar 2011 loopt ten einde. Het is een politiek jaar geweest met veel uitdagingen, waarin we nadrukkelijk onze stem hebben laten horen.

Als Algemeen Plattelands Belang hebben we ons in de gemeenteraad altijd enorm ingezet voor een leefbare gemeente. Een schone en veilige leefomgeving voor iedere inwoner van de gemeente gaat ons boven alles. In de stad Deventer, maar zeker ook in de dorpen en kernen er omheen.

Helaas hebben we het afgelopen jaar moeten vaststellen dat de aandacht van het gemeentebestuur voor het buitengebied steeds minder wordt en het voorzieningenniveau in de dorpen steeds verder afkalft. En dat terwijl datzelfde buitengebied sinds de gemeentelijke herindeling van zes jaar geleden ruim driekwart van het Deventer grondgebied beslaat! We zullen ons dan ook in het nieuwe jaar blijven inzetten voor het behoud van de voorzieningen en de leefbaarheid in de kleine kernen.

Donkere wolken hangen boven onze gemeente. De broekriem zal in een groot deel van de wereld, in Europa, in heel Nederland en helaas ook in Deventer moeten worden aangehaald. Gemeentebelang zal niet voor de verantwoording weglopen. Juist nu elke cent telt, is het heel belangrijk om de goede keuzes te maken. Als gemeenteraadsfractie hebben we de taak om kritisch te zijn en de belangen van de inwoners veilig te stellen. We blijven ook in het nieuwe jaar vragen stellen en antwoorden verwachten. Die taak nemen we heel serieus, zeker gezien de belangrijke beslissingen die de komende tijd nog moeten worden genomen! Dit geldt zeker voor het nieuwe stadskantoor. Gemeentebelang wil meedenken en actief een bijdrage leveren aan een gezond 2012 voor de stad en de kleine kernen die samen de mooie gemeente Deventer vormen. Dat betekent dat we kritisch naar het uitgavebeleid van de gemeente Deventer blijven kijken en blijven aandringen op een zuinig en behoedzaam uitgavepatroon. Ruimte voor geldverspilling is er niet. Maar dat wil zeker niet zeggen dat er helemaal niets meer in Deventer gerealiseerd kan worden. Sommige investeringen zullen moeten worden uitgesmeerd over een langere periode. Het betekent ook dat wij als gemeenteraad goed moeten kijken of we tot nu toe wel de goede prioriteiten hebben gesteld. Heroverwegen is geen schande, het getuigt van voortschrijdend inzicht.

Ook in 2012 blijven we ons dus inzetten voor een financieel gezonde, veilige, leefbare en duurzame gemeente. Een ongewijzigde koers, onder een andere, maar wel zeer vertrouwde, naam! Na precies 35 jaar keert de naam Gemeentebelang in een nieuw jasje terug in de lokale politiek. Onze fractie heeft zich de afgelopen jaren met succes ingezet voor veel lokale thema’s en daar ook alom waardering voor gekregen voor mensen uit de kleine kernen, maar zeker ook uit de stad. Steeds meer hebben wij ons als lokale partij voor heel Deventer gemanifesteerd. Deze ontwikkeling komt in de nieuwe partijnaam Gemeentebelang prima tot zijn recht!

 

Ik wens u allen een bijzonder gelukkig maar vooral een gezond 2012 toe.