Eerst alle feiten, dan een besluit!

Marcel

Eerst alle feiten, dan een besluit!

Marcel Eerst alle feiten, dan een besluit!

Op donderdag 27 november is de gemeenteraad door het college bijgepraat over de ontwikkelingen van de bouw van de nieuwe bibliotheek. Helaas moet Gemeentebelang vaststellen dat niet alle vooraf gevraagde informatie op tafel ligt. Toch moet over amper twee weken een besluit over de nieuwbouw worden genomen.

 

Ruim anderhalf jaar geleden heeft de gemeenteraad besloten om de bibliotheek van de Brink naar het de Stromarkt te verplaatsen. Het project zou worden uitgevoerd door de NV Bergkwartier die eigenaar is van het voormalige SNS-gebouw aan de Stromarkt. Nadat het gebouw is gesloopt en een nieuw pand is verrezen, zou het gebouw aan de bibliotheek worden verhuurd. Toen bleek dat de NV Bergkwartier de financiering niet rond kreeg, werd de opdracht aan de gemeente terug gegeven. Het College besloot daarop de kar zelf te gaan trekken en de rol van investeerder op zich te nemen.

 

Kort daarop trok de bibliotheek aan de bel. Gezien de huidige hachelijke financiƫle situatie leek het de directie onmogelijk en onverantwoord om in de toekomst een hogere huur te gaan betalen. Dit echter lijkt een logisch gevolg van de geplande verhuizing naar een nieuw pand aan de Stromarkt. De bibliotheek legde het dilemma aan de raad voor: Doorzetten van nieuwbouw zou consequenties kunnen hebben voor de nevenvestigingen van de bibliotheek. Kiest de raad voor een grote centrale bibliotheek in de binnenstad of voor decentrale bibliothecaire voorziening in wijken/dorpen dicht bij burgers?

Voor de fractie was het volstrekt helder: Met het teruggeven van de opdracht door de NV Bergkwartier is een compleet nieuwe situatie ontstaan die nieuwe afwegingen vereist.

Na de noodkreet van de bibliotheek drong de fractie dan ook in het voorjaar meteen aan op het uitwerken van alle mogelijke scenarioā€™s. Als alle informatie op tafel ligt moet de raad opnieuw een besluit nemen over de toekomstige huisvesting van de bibliotheek.

Helaas moet Gemeentebelang nu constateren dat aan onze oproep geen gehoor is gegeven. Het College heeft in hoog tempo ingezet op de nieuwbouw aan de Stromarkt (weliswaar met kleiner bouwvolume) en heeft daarnaast nog de locatie Hegjes onderzocht. De mogelijkheid om de bibliotheek op de huidige plek te handhaven is daarbij compleet buiten beschouwing gelaten.

Gemeentebelang betreurt de gang van zaken. Gemeentebelang wil een open discussie, die zeker ook in het voordeel van de nieuwbouw aan de Stromarkt kan uitvallen. Pas als alle scenarioā€™s zijn onderzocht en alle feiten op tafel liggen, kan een weloverwogen besluit worden genomen. Het College heeft aangekondigd om deze week nog met aanvullende beantwoording op gestelde vragen te komen zodat op 11 december een definitief bouwbesluit door de raad kan worden genomen. Gemeentebelang betreurt de hectiek. Op dit moment ontbreken er te veel puzzelstukjes om de zaak op gepaste manier te kunnen afronden.