Eindelijk een Kulturhus in Diepenveen

Alie

Eindelijk een Kulturhus in Diepenveen

Alie Eindelijk een Kulturhus in Diepenveen

Dertien jaar lang heeft de Werkgroep Voorzieningen Diepenveen aan de plannen voor het Kulturhus gewerkt. Op woensdag 27 november was het aan de gemeenteraad om te beslissen over de subsidieaanvraag van 325.000 euro. Gemeentebelang heeft er van harte mee ingestemd en heeft diepe bewondering voor het doorzettingsvermogen van de Diepenveners!

De Hof van Salland wordt definitief verbouwd tot Kulturhus waar onder meer bibliotheek, kinderopvang en verenigingen onderdak zullen vinden. Uitermate belangrijk voor het behoud en zelfs verbetering van de leefbaarheid van het dorp. Een plan dat door de inwoners van Diepenveen zelf is opgezet. Het feit dat de hele procedure dertien jaar heeft moeten duren, bewijst dat Diepenveners over een zeer lange adem beschikken! Veel tijd om uit te rusten en de kaarsjes op de feesttaart uit te blazen, is er niet. De provincie heeft in het verleden weliswaar 300.000 euro voor het Kulturhus in het vooruitzicht gesteld, maar stelde destijds wel de voorwaarde dat het voor 31 maart 2014 moet worden opgeleverd. De schouders zullen er dus nog flink moeten worden ondergezet, maar Gemeentebelang heeft alle vertrouwen in een goede afloop.

twijfelt niet aan een goede afloop. We blijven de ontwikkelingen volgen en blijven oog Voorlopig moeten de schoud t wel de voorwaarde  en dat  die door de bewoners zelf op de rails is gezet.. Op eigen kracht hebben de bewoners zich voor het Kulturhus sterk gemaakt en bewezen dat ze over een zeer lange adem beschikken. De

. De politiek bleek gisteravond op het stadhuis unaniem voor de verbouwing van de Hof tot een clustering van voorzieningen, met onder meer bibliotheek, kinderopvang, zalen voor verenigingsleven en daghoreca. De provincie steekt drie ton in het plan, de gemeente 325.000.

De politiek had unaniem lof voor het voorstel en slechts een paar kanttekeningen. Onder meer over de verkoop van de huidige bibliotheek in het dorp als onderdeel van de financiering. Wethouder De Jager zei dat het college niet meer de fout maakt zoals eerder bij het failliet gegane ‘kulturhus’ De Lindeboom in Schalkhaar. Daar was verkoop van het bibliotheekpand in dat dorp onderdeel van de financiële constructie, maar werd dat gebouw maar niet verkocht. Het was een van de redenen voor financiële problemen toen de voorziening draaide.

In Diepenveen wordt de opbrengst van het biebgebouw ‘voorgeschoten’ uit een reservepotje, tot het pand echt verkocht is.

De Jager verwacht dat verkoop op termijn moet lukken, alhoewel er nu geen concrete interesse is. De raad vindt de constructie prima. Mede gezien het ‘belang van een kulturhus voor het dorp’, dat in september 2014 klaar moet zijn.

Veel complimenten kreeg de werkgroep voorzieningen in het dorp, met bewoners, dat al jaren aan het plan trekt. ,,Precies zoals we het willen, de gemeente hoeft alleen maar te faciliteren’’, loofde Henrike Nijman (ChristenUnie).