Evaluatie uitgebreid

Evaluatie uitgebreid

De vervoerscentrale PlusOV regelt voor de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen, Heerde en Hattem het speciaal leerlingen-, dagbestedings- en ouderenvervoer. De Deventer gemeenteraad heeft in 2015 tot de samenwerking besloten omdat het vervoer op deze manier goedkoper en beter zou kunnen worden uitgevoerd. In augustus 2016 begon PlusOV met leerlingenvervoer in de gemeente Apeldoorn en sinds augustus 2017 verzorgt PlusOV ook het leerlingenvervoer in de andere betrokken gemeenten waaronder Deventer. Sinds 1 januari dit jaar rijdt al het vervoer in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in de Stedendriehoek onder de naam PlusOV.

De start was – ook in onze gemeente – verre van vlekkeloos. Er kwamen veel meldingen dat kwetsbare kinderen en ouderen niet of te laat werden opgehaald en de routes onnodig lang waren. Een uitgebreid onderzoek bevestigde dat er veel mis was bij PlusOV. Daarop heeft de organisatie wijzigingen doorgevoerd, waarna de klachten afnamen. Inmiddels is bekend geworden dat de samenwerking binnen PlusOV niet tot de gehoopte kostenbesparing heeft geleid. In tegendeel: de kosten lopen op.

Bij het opstarten van PlusOV hebben de betrokken gemeenten afgesproken dat er in juni van dit jaar zou worden besloten of de samenwerking wordt voortgezet. In de bestuursvergadering van PlusOV is besloten om dit besluit op te schorten naar uiterlijk 1 november en in afwachting van een uitgebreide evaluatie.

Enkele partijen, onder meer Gemeentebelang, hebben gisteren (30 mei) middels een amendement en een motie gevraagd om de evaluatie op een aantal punten uit te breiden en op zo kort mogelijke termijn hierover verslag te doen aan de raad. De volledige raad steunde deze verzoeken zodat er straks een weloverwogen besluit kan worden genomen over de eventuele voortzetting van de samenwerking binnen PlusOV.