Fictieve rente op grondeigendom

Liesbeth

Fictieve rente op grondeigendom

LiesbethSprookjes geld

Deventer leeft op de pof. Al jarenlang geeft de gemeente geld uit dat in werkelijkheid helemaal niet bestaat. Fictieve rente op grondeigendom maakt een boekhouder ontzettend blij, maar uiteindelijk is er slechts sprake van schijnrijkdom. Als deze denkbeeldige winst vervolgens echt wordt uitgegeven, worden de financiële problemen van Deventer alleen maar groter…..

De gemeente Deventer bezit veel grond. De waarde daarvan wordt in de boekhouding als eigendom vastgelegd. Elk jaar mag de gemeente zich vijf procent rijker rekenen door denkbeeldige rente op haar grondbezit. Als je bedenkt dat het doorgaans een jaar of tien duurt voordat er bouwactiviteiten plaatsvinden, kan de winst aanzienlijk oplopen. Een stuk grond dat ooit € 10 miljoen heeft gekost, krijgt op deze manier binnen tien jaar een waarde van € 16 miljoen. Laten we dit zeer lucratieve stukje land voor het gemak de naam “project R.” geven.

Helaas wordt door de gemeente uit het oog verloren dat de waardevermeerdering slechts een fictieve winst is. De daadwerkelijke opbrengst van de gemeentelijke grondexploitatie kan behoorlijk afwijken van het vooraf ingeschatte bedrag. De grondprijs houdt zich namelijk niet aan boekhoudkundige afspraken. Grond levert de laatste jaren bij verkoop aanzienlijk minder op dan gepland. Zo zou het best wel eens kunnen dat het stuk land uit het Project R. dat jaren geleden voor een bedrag van € 10 miljoen is aangekocht, uiteindelijk weer voor € 13 miljoen wordt verkocht. Op het eerste gezicht een fantastische deal, maar wel miljoenen euro’s lager dan het bedrag van waar de gemeente boekhoudkundig al jaren van was uitgegaan. Wat jammer nou dat de gemeente de beoogde opbrengst van € 6 miljoen in de afgelopen jaren al lang heeft uitgegeven om de gaten in de begroting te sluiten. De fictieve winst – Sprookjes geld – is door het college omgezet in keiharde euro’s!

Project R. bestaat niet echt, maar de daling van de boekhoudkundige waarde van het gemeentelijk grondbezit is wel realiteit. Het bedrag is de afgelopen jaren met ruim 46 miljoen euro naar beneden bijgesteld. De gemeente blijft in haar berekeningen echter uit gaan van een boekwaardestijging met vijf procent en gebruikt dit geld voor belangrijke posten in de begroting. In 2014 zal op deze manier 4.95 miljoen euro aan het huishoudgeld van de gemeente worden toegevoegd. Fictief geld, zonder enige waarde. Sprookjesgeld.

Deventer leeft op de pof en als er niet snel wordt ingegrepen, worden volgende generaties met enorme financiële problemen opgezadeld. Gemeentebelang stelt voor om de jaarlijkse fictieve winst op de grondexploitatie te reserveren om mogelijke exploitatieverliezen in de toekomst te kunnen dekken. Het uitgeven van geld dat alleen in de boekhouding bestaat, kan de gemeente in grote problemen brengen.