fijne dagen en een gelukkig en gezond 2016

Alie

fijne dagen en een gelukkig en gezond 2016

AlieBeste mensen, 

Nog ruim een week en dan is 2015 al weer voorbij. De tijd van terugblikken is aangebroken. Op zich geen verkeerde gewoonte. Alles moet tegenwoordig snel, sneller, snelst. De focus moet gericht zijn op de toekomst, de blik vooruit! Op zich niets mis mee, Maar toch. Ik vind het een goede gewoonte om tenminste  éé keer per jaar terug te kijken op wat er allemaal is gedaan, welke successen er bereikt zijn en welke dingen anders of beter hadden gekund. Tel je zegeningen en pak je leermomenten. 

Sinds 1 januari zijn er de nodige taken op het bordje van de gemeente gekomen, zoals de drie decentralisaties op het sociale terrein. De overgang ging vrij probleemloos, maar we blijven waakzaam voor kinderziektes. Ook komend jaar zal dit een punt van aandacht zijn. Ons credo blijft: “ Niemand tussen wal en schip”. Verderop in deze nieuwsbrief kunt u meer lezen over wat we afgelopen jaar hebben bereikt.

Natuurlijk mag u van ons verwachten dat de fractie van Gemeentebelang ook in 2016 kritisch zal kijken naar nieuwe voorstellen van het College, maar wel vanuit een constructieve houding en een open mind. Natuurlijk houden we rekening met onze positie als coalitiepartner. Soms zijn compromissen niet te vermijden. Ik vind dat onze doelstelling moet zijn om ook in 2016 zoveel mogelijk van onze speerpunten in beleid om te zetten. Dat lijkt tot nu toe goed te lukken. 

Beste mensen, 

We leven in een wereld waarin de onrust steeds verder toeneemt. De dreiging van IS is ook in ons land te voelen. Wat er de afgelopen maand in Parijs is gebeurd, is verschrikkelijk en barbaars. De stroom vluchtelingen in Eruopa neemt toe. De gevolgen daarvan zijn ook in Deventer zichtbaar. Maar dat kunnen we aan. 

We kunnen niet vaak genoeg stil staan bij de rijkdom die we hebben. Wij leven in een vrij land wij en zijn vrij in wat we denken, doen en zeggen. Dat is een groot goed! 

Ik wens iedereen fijne dagen en een gelukkig en gezond 2016 toe. 

Alie Zandstra
Fractievoorzitter