Filmtheater de Viking

Marcel

Filmtheater de Viking

MarcelGeld voor de Viking

Op woensdag 19 oktober buigt de gemeenteraad zich over de toekomst van het nieuwe Filmtheater de Viking. De bouw gaat zo’n 1,5 miljoen meer kosten, waarmee te teller op zo’n 14 miljoen komt te staan. Dat geld moet ergens vandaan komen. Als het aan Gemeentebelang ligt zeker niet uit het potje “Algemene Reserves.” 

 In 2012 heeft de toenmalige gemeenteraad van Deventer het licht voor de bouw De Viking op groen gezet, waarin filmhuis De Keizer en Theater Bouwkunde een nieuw onderkomen krijgen. We zijn vier jaar verder en de kosten lopen op, terwijl de eerste steen nog moet worden gelegd. Gezien de al gemaakte kosten, zou stoppen grote verliezen met zich meebrengen. Een dilemma! 

Gemeentebelang heeft De Viking opgeroepen om een actieve bijdrage te leveren bij het bijeenrapen van het benodigde geld. Helaas heeft het bestuur geen enkele poging gedaan om buiten de gemeente geld te vinden voor de extra kosten. De culturele sector verzet zich heftig tegen het snijden in de totale cultuurbegroting om het financiële gat bij De Viking de dichten. Volgens berekeningen van onze fractie gaat om een bezuiniging van 0,4 procent. Gemeentebelang mist de bereidheid om zelf in actie te komen. Elders in de gemeente lukt dat wel. Bij de verbouwing van het Kulturhus in Lettele heeft de kleine gemeenschap zelf 100.000 euro bijgedragen.

Net als bij de bouw van het nieuwe stadskantoor ligt onze rol in de kostenbeheersing. Zo heeft Gemeentebelang om een risicoanalyse gevraagd. Ook kijken we naar de kostenverdeling. De meerkosten van de bouw mogen niet op het bordje worden gelegd van Deventenaren die het toch al moeilijk hebben. Het aantal mensen in de bijstand is het afgelopen jaar sterk gestegen en ook in de jeugd- en thuiszorg lopen de kosten flink op. Op iedereen goede zorg te kunnen blijven bieden, zijn reserves nodig. Daar moeten we zuinig mee omgaan.