Financieel stuk stadskantoor blijft ‘geheim’

Financieel stuk stadskantoor blijft ‘geheim’

de Stentor

Financieel stuk stadskantoor blijft ‘geheim’

Auteur: door Nicolai Lensen |   vrijdag 30 september 2011 | 09:37 | Laatst bijgewerkt op: vrijdag 30 september 2011 | 11:04

Eerste ontwerp van  de 'grote' variant voor het nieuwe stadskantoor. Het ontwerp van de centrale nieuwbouw stond toen nog niet vast.  foto Neutelings Riedijk Architecten

Eerste ontwerp van de ‘grote’ variant voor het nieuwe stadskantoor. Het ontwerp van de centrale nieuwbouw stond toen nog niet vast. foto Neutelings Riedijk Architecten

 

 

DEVENTER – De belangrijkste financiële bijlage bij de plannen voor het nieuwe Deventer stadskantoor wordt niet openbaar gemaakt. De gemeenteraad wijst het voorstel van Algemeen Plattelands Belang (APB) om het stuk alsnog publiekelijk te maken af.

 

Een ruime meerderheid vindt het te riskant om bekend te maken welke bedragen de gemeente precies denkt kwijt te zijn aan de verschillende onderdelen van de gemeentelijke nieuwbouw. Deventer houdt de gedetailleerde cijfers geheim om bouwbedrijven, die later tijdens de aanbesteding moeten aangeven voor welk bedrag zij de nieuwbouw willen realiseren, niet nu al een blik in de portemonnee te gunnen.

Twee weken geleden bekrachtigde de gemeenteraad, tot verbazing van APB, de geheimhouding van het stuk. De fractie vroeg daarop een gespecialiseerd bureau om een inschatting te maken van de risico’s tijdens de aanbesteding door openbaarmaking van de cijfers. APB is niet overtuigd van de noodzaak om de getallen geheim te houden en wil daarom de vertrouwelijkheid opheffen. Voor APB-raadslid Marcel Elferink weegt ‘absolute transparantie over de kosten van het stadskantoor’ zwaarder dan de risico’s dat bouwers hun biedingen zullen aanpassen op de ramingen door de gemeente.

Een flink deel van de oppositie steunt APB in zijn strijd om de cijfers in de openbaarheid te brengen. CDA, GroenLinks en ook SP willen de geheimhouding opheffen. ,,Met het bedrijf dat het stadskantoor gaat bouwen gaan we een lange werkrelatie aan. Wanneer wij de kaarten voor de borst houden, maak je in het zorgen voor een vertrouwensbasis een valse start”, licht GroenLinks-fractievoorzitter Carlo Verhaar toe.

Een raadsmeerderheid wil echter vasthouden aan de geheimhouding. Zij voelen zich juist gesterkt door de conclusie van het adviesbureau. Die stelde dat openbaarmaking van de cijfers inderdaad mogelijk de aanbesteding (negatief) zal beïnvloeden. ,,Aanbestedingspoker met de tafel vol kaarten”, stelt Rob de Geest (PvdA).

De gedetailleerde ramingen blijven voorlopig geheim. Wel heeft de gemeente gisteren het betreffende stuk zonder de cijfers op de eigen site gepubliceerd. Zo kan iedereen wél precies zien uit welke posten de berekeningen zijn opgebouwd. Het totaalbedrag is ook niet geheim. Het nieuwe stadskantoor vergt een investering van 67 miljoen euro.