forse extra verlies op grondexploitaties

Marcel

forse extra verlies op grondexploitaties

MarcelGemeentebelang zit met een enorme kater !

Amper een maand nadat de gemeenteraad van Deventer besloten heeft tot grote investeringsprojecten komt het college van B&W met zeer slecht nieuws. Naar nu pas blijkt is in januari 2012 al besloten om forse extra verlies voorzieningen te treffen op grondexploitaties. Verbazingwekkend, omdat op 14 maart 2012 (de week voorafgaand aan het besluit voor de bouw van het nieuwe stadskantoor) de gemeenteraad in een besloten sessie is bijgepraat over de financiële positie van de gemeente.

Onze fractie heeft in maart voor de zoveelste keer gevraagd naar de actuele financiële positie en dan specifiek naar de stand van de reserves. Het antwoord bleef: Maakt u zich maar geen zorgen, er is niets aan de hand.
Maar wat blijkt nu: we moeten maar liefst € 18,6 miljoen extra verlies nemen op onze grondexploitaties. Bovendien lezen we tussen de regels door over mogelijk verdere verliesvoorziening op Deventer Noordoost. Tot overmaat van ramp blijkt het college de nu aangekondigde verliesvoorzieningen te willen dekken uit reserves die volgens de begroting 2012 al zijn ingezet voor financiering van grote investeringsprojecten. De ernstige zorgen die Gemeentebelang al eerder heeft geuit over een te ambitieus investeringsprogramma nemen ziener ogen toe.

Gemeentebelang heeft geconstateerd dat de gemeenteraad door het college niet tijdig en daardoor onvolledig is geïnformeerd over de zorgwekkende financiële situatie. Cruciale informatie, van groot belang bij zorgvuldige afweging van investeringsbeslissingen, is achterhouden.