forse toename bijstandsgerechtigden

Marco

forse toename bijstandsgerechtigden

MarcoAandacht voor forse toename bijstandsgerechtigden!

Gemeentebelang maakt zich zorgen over de toename van het aantal bijstandsgerechtigden in Deventer en de gevolgen hiervan voor de gemeentelijke begroting. Marco Schoemans vroeg het college woensdagavond om duidelijkheid. Hij kreeg daarin steun van  de voltallige gemeenteraad.

In de eerste helft van dit jaar is het aantal mensen dat een beroep doet op de bijstandswet fors toegenomen. ”Dit heeft grote gevolgen voor de begroting van de gemeente Deventer, die verantwoordelijk is voor de bijstand,” aldus Marco Schoemans. Over de verdere ontwikkelingen en de te nemen maatregelen heerst onzekerheid. Marco Schoemans vroeg het College om duidelijkheid. Gesteund door alle raadsleden heeft hij het College van burgemeester en wethouders opgeroepen om in september met aanvullende informatie, maatregelen en toekomstverwachtingen te komen, waarbij ook de prestaties van Deventer Werktalent meegenomen dienen te worden.