Garantstelling voor een bedrag van 2,4 miljoen

Liesbeth

Garantstelling voor een bedrag van 2,4 miljoen

LiesbethDe inkt is nog niet droog…..

De gemeente Deventer heeft in april besloten om nieuwe spelregels te maken voor geldleningen en garanties. Niet voor niets. Als je eigen portemonnee langzaam maar zeker leegloopt, is het onverstandig om lukraak geld uit te lenen of garant te staan voor leningen van anderen, alleen maar omdat je als overheid een veel lagere rente betaalt. Helaas is de inkt van deze nieuwe spelregels nog niet droog, of het college gaat er alweer aan voorbij.

De spelregels zijn opgesteld door het college en vastgesteld door de raad. Dit ging vrij simpel, omdat ze helder en duidelijk zijn. De raad stemde er volmondig mee in. Uitgangspunt van deze nieuwe spelregels is “Nee, tenzij… “ Er worden alleen nog leningen of garanties verstrekt al het echt niet anders kan. En dan dient er nog een heel traject te worden afgelegd voordat er een “Ja” kán volgen. Zo moet het verzoek eerst aan de gemeenteraad worden voorgelegd, moet de vragende partij om garanties gevraagd en wordt een eventuele lening of garantstelling getoetst aan een normenkader.

In de media lazen we afgelopen week over de voorgenomen garantstelling voor een bedrag van 2,4 miljoen euro aan Sportbedrijf Deventer. Het besluit is in principe al genomen. Hiermee wordt volledig voorbijgegaan aan de eind april vastgestelde spelregels. Onze fractie is hierover zeer verbaasd en heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college.