Geen peuters in de kou

Marcel

Geen peuters in de kou

MarcelGeen peuters in de kou –
nu niet en ook niet als de Elfstedentochtkoorts voorbij is!

De plannen voor de toekomstige opvang van peuters in Deventer moeten met een jaar worden uitgesteld. Gemeentebelang eist dit vanavond in een amendement dat tijdens de politieke markt samen met de facties van Christenunie, SP, Groen Links, CDA en D66 zal worden ingediend.

Gemeentebelang maakt zich grote zorgen over het plan van het College om alle peuterspeelzalen in de gemeente per 1 september 2012 onder de wet kinderopvang te laten vallen. Dit zou de sluiting van alle peuterspeelzalen op korte termijn betekenen. Een drastische stap voor zowel de ouders als ook voor de speelzalen. Een dergelijk plan vereist een zorgvuldige voorbereiding. Wij vragen samen met Christenunie, SP, Groen Links, CDA en D66 om een jaar uitstel om de overgang in goede banen te leiden en beter te kunnen inspelen op mogelijke knelpunten. Daarbij kunnen we gebruik maken van de ervaring van drie kindcentra die afgelopen jaar zijn gestart. De ervaringen uit de pilots kunnen gebruikt worden voor een goede en zorgvuldige overgang zodat peuters ook in de toekomst goed kunnen worden voorbereid op de basisschool.