geen snel internet

internet.jpg

geen snel internet

Nog steeds geen snel internet in Buitengebied

internet.jpgHet buitengebied van Deventer is nog steeds niet aangesloten op snel internet en geen zendbereik van lokale omroep dit terwijl dit allang door het college beloofd was.

Ondanks een oproep van de gemeenteraad van Deventer per motie vastgesteld op 19 november 2008, ondanks meerdere toezeggingen van Wethouder Hiemstra en Berkelder in de tussen liggende periode en ondanks een toezegging op 14 januari j.l., dat het buitengebied van Deventer, net als het stedelijk gebied ,een snelle internet aansluitingsmogelijkheid van internet en zendontvangst van de lokale omroep, zou worden aangeboden heeft het college dit niet bewerkstelligd.

Na verschillende uitingen in de media heeft het college aangegeven dat het pilot project in Okkenbroek prima functioneerde. Tevens heeft Uw college naast de gelden van het project Broadcast tot the Farm een reservering in de begroting gemaakt om uitvoering mogelijk te maken. In deze periode kunnen gemeenten gebruik maken van een aanpassing in de Crisis- en herstelwet en de Telecommunicatiewet om medefinancier te worden in breedbandprojecten in het buitengebied.

Ook zijn er op dit moment voor burgers en bedrijven subsidie mogelijkheden om een bedrag van 400 euro per aansluiting aan te vragen voor een snelle internet aansluiting in het buitengebied. Bij de aanvraag dient echter voor 27 april een geldige offerte kunnen worden aangereikt. Hiermee zou het grootste deel van de eigen bijdrage voor de aansluiting betaald kunnen worden. Doordat er tot op heden geen aanbiedingen in het Deventer buitengebied gedaan worden kunnen burgers en bedrijven ook geen gebruik maken van deze individuele subsidie vorm.

Na een enquête en meerdere mailwisselingen zijn belangstellenden in de waan gelaten dat een snelle internet verbinding nu uiterlijk februari 2010 gerealiseerd zou worden. Tot op heden heeft dit echter niet tot resultaat geleid.

De fractie van Algemeen Plattelands Belang meent dat het college nu haar woorden al lang tot daden had moeten omzetten en heeft daarom kritische vragen gesteld waarmee van uitgegaan word dat er nu actie vanuit het college komt.