“Geheimhouding” bespreekbaar!

Top-Secret

“Geheimhouding” bespreekbaar!

Top-SecretGemeentebelang maakt “geheimhouding” bespreekbaar!

Deze week heeft de gemeenteraad van Deventer enkele geheimhoudingsvoorstellen besproken. De fractie Gemeentebelang heeft zich altijd zeer kritisch opgesteld ten opzichte van het opleggen van vertrouwelijkheid/geheimhouding. Openbaar bestuur dient ook openbaar zijn! Het uitgegeven van gemeenschapsgeld moet altijd publiekelijk verantwoord worden. 

 

Op verzoek van de fractie Gemeentebelang heeft het college van B&W een eerder genomen geheimhoudingsbesluit betreffende het project Filmtheater de Viking deze week ingetrokken. Daarnaast stond er een raadsmededeling over het Stadshuiskwartier op de raadsagenda. De fractie van Gemeentebelang heeft ingestemd met dit specifieke geheimhoudingsvoorstel. Het stuk bevat informatie over bedragen en afwegingen die bij openbaarheid de actuele onderhandelingspositie van de gemeente ten opzichte van de BAM over onderdelen van contract en bouw nadelig zou beĂŻnvloeden. 

 

Gemeentebelang werkt aan een initiatief raadsvoorstel om nadere regels vast te leggen betreffende geheimhouding in het algemeen. We zijn hierover in overleg met de landsadvocaat en andere grote gemeenten. Gemeentebelang wil vastleggen hoe er met het opleggen van geheimhouding moet worden omgegaan. Wat ons betreft in elk geval zeer terughoudend. Als het middel al wordt ingezet, moet dit zeer goed beargumenteerd worden en voorzien zijn van een einddatum. Daarnaast moeten raadsleden de geheime stukken altijd aan externe deskundigen ter advies kunnen voorleggen.

De langslepende juridische procedure van Gemeentebelang betreffende de geheimhouding op het Stadhuisdossier heeft, ook landelijk, een steen aan het rollen gebracht die wat ons betreft leidt naar een transparanter en democratischer gemeentebestuur.