Geheimhouding opheffen

Marcel

Geheimhouding opheffen

MarcelVerzoek aan raad om geheimhouding op te heffen

Nu bekend is wie het nieuwe stadhuiscomplex mag bouwen, is er geen enkel financieel belang meer voor de gemeente Deventer om de opgelegde geheimhouding op het hele dossier overeind te houden!

 

 

Gemeentebelang vraagt de raad dan ook op de geheimhouding op “bijlage 4 Financiële samenvatting Stadhuiskwartier” per direct op te heffen voor zover het onderdelen betreft die betrekking hebben p werken die al zijn uitgevoerd of aan de uitvoerder zijn gegund.

Er wordt hard gewerkt aan het nieuwe stadskantoor. De sloop en het bouwrijp maken is aanbesteed en in uitvoering gebracht. Sinds deze week weten we ook dat aannemer BAM het nieuwe stadhuiscomplex mag bouwen. De naderende gunning is voor het college altijd een belangrijke reden geweest om cijfers niet naar buiten te brengen. Als potentiele bouwers vooraf inzage hadden gekregen in de bouwbudgetten, zouden ze hun offerte daar op hebben kunnen stemmen. Nu bekend is gemaakt dat BAM de klus mag gaan klaren, vervalt het financieel belang van de gemeente om deze specifieke informatie geheim te laten. Sterker nog: Het college heeft de door de raad opgelegde geheimhouding deze week zelf geschonden, door haar kostenraming openbaar te maken.

Eind vorige maand heeft het college de raadsleden voorzien van nieuwe informatie: Een “Financieel overzicht per deelproject”. De bedragen die hierin genoemd worden, wijken op onderdelen af van het “financieel model” dat een jaar geleden door de raad is aangenomen. Gemeentebelang zou hier graag een openbare discussie over willen voeren, maar wordt wederom in dit streven tegengewerkt. Want ook op de nieuwe informatie rust de stempel “geheim”. Gemeentebelang roept de overige fracties in de Deventer gemeenteraad op, om het verzoek om openbaarheid te steunen. Alleen zo kan de raad zijn essentiĂ«le controlerende taken uitvoeren. Controle is een belangrijke pijler van de democratische samenleving. Burgers moeten er altijd van uit kunnen gaan dat elke volksvertegenwoordiger deze taak serieus neemt en het in hem of haar gestelde vertrouwen op dit punt meer dan waar maakt. Gemeentebelang heeft dit de afgelopen jaren zeker gedaan en vraagt nu de overige partijen nogmaals en met klem om de overbodig geworden geheimhouding op te heffen, het openbaar debat aan te gaan en het inwinnen van expertise van extern deskundigen mogelijk te maken.