Gemeentebelang, PvdA, GroenLinks, D66 en CDA aan tafel

Gemeentebelang, PvdA, GroenLinks, D66 en CDA aan tafel

In en extra raadsvergadering hebben Gemeentebelang, PvdA, GroenLinks, D66 en CDA hun vertrouwen in de coalitie uitgesproken, die informateur Dadema de gemeenteraad heeft voorgesteld.
Dadema, burgemeester van Raalte, had op 23 mei van de raad de opdracht gekregen om te onderzoeken welke coalities tussen partijen mogelijk zijn en welke coalitie naar alle waarschijnlijkheid de meeste kans van slagen heeft. In zeer kort tijdsbestek heeft het onderzoek plaatsgevonden en op 1 juni is het eindrapport al uitgebracht.
Op basis van uitgangspunten in de partij programmaÔÇÖs en de voorkeurscoalities van alle partijen is de conclusie dat een coalitie van Gemeentebelang, PvdA, GroenLinks, D66 en CDA het meest kansrijk is en dat er geen onoverkomelijke belemmeringen zijn om te komen tot een daadkrachtig en toekomstgericht bestuur van de gemeente Deventer.

Wat Gemeentebelang betreft gaan de vijf partijen nu samen nadenken over hoe het formatieproces er uit gaat zien. Een belangrijke stap daarin is het zoeken naar een formateur waar de betrokken partijen zich unaniem in kunnen vinden en waarbij iedereen evenveel recht van spreken heeft.
We willen voortvarend aan de slag. Het is in het belang van Deventer dat er op een zorgvuldige manier zo snel als mogelijk een degelijk en ambitieus nieuw bestuur wordt geïnstalleerd. De gemeenteraad zal regelmatig geïnformeerd worden over de voortgang.