Openbaarheid cijfers stadskantoor!

rechtbank

Openbaarheid cijfers stadskantoor!

rechtbankVolgende stap in strijd Gemeentebelang voor openbaarheid cijfers stadskantoor!

Komende woensdag buigt de Algemene Bezwaarschriften commissie van de gemeente Deventer zich over het bezwaar van Marcel Elferink tegen de weigering van opheffing van de geheimhouding van de financiƫle cijfers van het nieuwbouwplan stadskantoor.

Maandenlang probeerde Gemeentebelang en met name Marcel Elferink om alle details boven water te krijgen om vervolgens op 21 maart een afgewogen oordeel over de bouw te kunnen afgeven. Als uiterste redmiddel werd zelfs de rechter ingeschakeld om een eind te maken aan de opgelegde geheimhouding. Inmiddels is het bouwbesluit genomen, maar Gemeentebelang gaat door! Omdat het recht op vrije informatie voor Gemeentebelang een principiƫle zaak is en de fractie door de ingeslagen koers van de gemeente geen recht kon doen aan haar controlerende taak.

Achtergrond

Eind februari weigerde het college om mee te werken aan een onafhankelijk onderzoek naar de bouwkostenraming en exploitatielasten-berekening van het stadskantoorplan. Gemeentebelang was zich bewust van de nijpende financiĆ«le situatie van de gemeente (die later nog veel zorgelijker bleek te zijn als toen gevreesd) en wilde geen onnodige risicoā€™s nemen met de bouw van het stadskantoor. Door een onafhankelijke extern bureau nog eens goed naar de financiĆ«le onderbouwing van de plannen te hebben laten kijken, zouden eventuele fouten kunnen zijn voorkomen en zou de kans op onnodige uitgaven ten laste van de gemeenschap aanzienlijk zijn verkleind. Gemeentebelang had deze weg willen begaan, maar werd hierin ernstig belemmerd dan wel tegengewerkt door het College.

Het door de fractie ingeschakelde bureau Bremen Bouwadviseurs (BBA) Rotterdam kon geen verantwoord advies uitbrengen omdat de gemeente weigerde om noodzakelijke informatie te verstrekken. Het college gaf de stukken niet vrij of in een bewerkte versie, waaruit alle cijfers waren verwijderd. BBA had daarom alles vanaf de tekeningen opnieuw moeten opzetten, een klus die met veel tijd en kosten gepaard zou zijn gegaan. Op basis van de overhandigde stukken kon BBA niet oordelen of de toekomstige huisvestingslasten van dit ontwerp binnen het gestelde budget zouden blijven! Om tegenmoet te komen aan de opgelegde geheimhouding, was BBA bereid om een geheimhoudingsverklaring te tekenen en de bevindingen enkel aan de raad te presenteren. Maar ook dit voorstel is door het College afgewezen. Zeker gezien de wankele financiƫle positie van Deventer vindt Gemeentebelang de handelswijze van het gemeentebestuur onbegrijpelijk en onbehoorlijk!

De hoorzitting van aanstaande woensdag richt zich het bezwaar tegen de geweigerde opheffing van de geheimhouding van de financiƫle cijfers van het nieuwbouwplan stadskantoor. Indienen het bezwaar ongegrond wordt verklaard, zal Marcel Elferink wederom de stap naar de rechter maken. Dit deed hij ook kort voor het finale bouwbesluit als laatste poging om de gewenste financiƫle details boven water te krijgen. De rechter oordeelde toen in een kortgeding dat hij te weinig tijd had om de zaak inhoudelijk te behandelen. Voor Gemeentebelang is het recht op informatie een principiƫle zaak. Indien Marcel Elferink door de bezwaarschriftencommissie in het ongelijk zal worden gesteld, zal hij de rechtbank vragen om meer tijd voor het probleem uit te trekken en een bodemprocedure op te starten. Dit alles om voor eens en altijd duidelijkheid te krijgen over het al dan niet mogen opvragen van vertrouwelijke informatie. In de hoop dat zich in de toekomst geen vergelijkbare situaties meer zullen voordoen die het aanzien van de gemeente en het vertrouwen van haar inwoners onnodig grote schade toebrengen!

De openbare vergadering van de bezwaarschriftencommissie dient op woensdag 30 mei om 16.20 uur in het Stadhuis aan het Grote Kerkhof 4 te Deventer. Marcel Elferink zal worden bijgestaan door de heer mr. R. van Eck van JPR Advocaten te Enschede.