Gemeentebelang wil meer participatie bij het definitieve Bod van het RES in Deventer.

Gemeentebelang wil meer participatie bij het definitieve Bod van het RES in Deventer.

Gemeentebelang wil meer participatie bij het definitieve Bod van het RES in Deventer.

Als de gemeente Deventer meer energie gaat opwekken, dan moet Deventer samen met 11 andere gemeenten in Regionaal verband een bod aan de overheid uitbrengen om meer energie door zon en wind te laten opwekken. Het college heeft aan de raad gevraagd hierin mee te denken. Gemeentebelang vindt dat daarover meer met inwoners en bedrijven in Deventer gesproken moet worden dan tot op heden is gebeurd. Tijdens de door Gemeentebelang georganiseerde thema-avond Energie(k) Deventer, 24 februari jl, bleek dat het thema leeft onder de inwoners. Bovendien kwam naar voren dat zij goede ideeën hebben hoe de opwekking van groene energie daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.

Daarom wil Gemeentebelang het initiatief nemen om bij een volgende raadsvergadering het voorstel te doen hierover een participatie- en communicatieplan op te stellen. Dit zal ertoe leiden dat het definitieve bod, dat op 1 oktober 2020 gedaan moet worden, beter vorm gegeven kan worden.

Het huidige concept bod, door het college voorgesteld, vindt Gemeentebelang nogal ambitieus met 212 Gwh (gigawattuur). 37 Gwh zal al binnen twee jaar gerealiseerd worden en daarnaast hebben de gemeente en het college een ambitie van nog eens 175 Gwh.
Gemeentebelang is van mening dat een realistisch bod van 175 Gwh in totaal (dus inclusief de 37 Gwh) voldoende is om het Regionaal bod van West Overijssel compleet te maken.
In de raadsvergadering van 27 mei a.s. zal Gemeentebelang deze wens aangeven en onderbouwen, mede om ook binnen de mogelijkheden realistisch te blijven.