gereguleerde wietteelt

Marco

gereguleerde wietteelt

MarcoNog even geduld!

Ruim twee jaar geleden heeft een meerderheid van de gemeenteraad het College gevraagd om de mogelijkheden van een proef met gereguleerde wietteelt te onderzoeken. Gemeentebelang was tegen deelname aan de pilotproef en stemde dus tegen de motie. Afgelopen week informeerde het College de raad over de stand van zaken en het verwees daarbij naar het VNG-rapport “ Het failliet van het gedogen.”

Gemeentebelang deelt de mening dat het huidige gedoogbeleid niet langer houdbaar is. We zijn ons bewust van de steeds lastiger situatie waarin justitie en bestuurders terecht kunnen komen. Toch vinden we aanpassing van de betreffende regelgeving geen gemeentelijke taak. Dat onze gemeente al dan niet in samenspraak met anderen en in het kader van de VNG in den Haag aandringt op verandering is wat ons betreft geen probleem. Maar volgens ons is er geen reden voor (lokale) experimenten. Er zijn in Deventer geen grote en urgente wietproblemen. Waarom zouden we dan experimenteren en daarmee het risico lopen dat de situatie verslechtert? En hoe zit het met de aanzuigende werking op gemeenten om ons heen?

Voor een wietexperiment is nog steeds toestemming nodig uit Den Haag. Die kan er pas komen als er na de volgende Tweede Kamerverkiezingen andere politieke verhoudingen ontstaan, die er wel positief tegenover staan. En dan nog is het de vraag of internationale verdragen waaraan ons land zich heeft verbonden, een dergelijk experiment niet in de weg staan. 

Gemeentebelang heeft altijd gesteld dat de gemeente geen actieve rol moet spelen bij wietteelt en distributie hiervan. Wiet is geen gewoon product, eerder iets waar we onze jeugd voor moeten behoeden middels goede voorlichting. En voor degenen die hier anders over denken: welke rol speelt de gemeente bij de alcohol distributie of de broodverdeling?

Voldoende redenen wat ons betreft om er niet aan te beginnen. De realiteit echter is dat een meerderheid van de raad wel voor is. Met dit besef hebben we het College gevraagd om pas verdere stappen te zetten als er een nieuwe wetgeving is. Loop niet voor de muziek uit! Voor Gemeentebelang is het nog geen voldongen feit dat de benodigde politieke meerderheid in Den Haag er na de volgende verkiezingen ook daadwerkelijk komt.