Getraind door Team Toezicht

Liesbeth

Getraind door Team Toezicht

LiesbethDe Containerspeurneus komt naar u toe!

Binnenkort staat-ie voor de deur: De Containerspeurneus. Speciaal getraind door Team Toezicht om een verdwaalde luier uit uw bedrijfsafval op te diepen of ander huishoudelijke prut dat natuurlijk niet in de bedrijfscontainer hoort. De Containerspeurneus is ook getraind om discussies te slechten; want was dat schoonmaakdoekje nu gebruikt bij het poetsen van de badkamer of was het voor de bedrijfsruimte?

De Containerspeurneus kenmerkt zich door een goed getrainde neus. Tot zijn uitrusting behoort naast handschoenen en lieslaarzen ook een soort bewijsbox. Hierin wordt het gevonden huishoudelijk afval, voorzien van datum en vindplaats opgeslagen als onweerlegbaar bewijsmateriaal.

Na invoering van Diftar hebben veel ondernemers de keus gemaakt het afval via andere afvalbedrijven af te voeren. Desondanks moeten ze wel afvalstoffenheffing blijven betalen. Mogelijk wordt ook huishoudelijk afval met het bedrijfsafval mee afgevoerd.

Nu het doel van Diftar – minder afval in de gemeente Deventer – angstvallig snel wordt behaald, blijken ook de inkomsten terug te lopen. Tijd dus voor actie! Uit een artikel in de Stentor blijkt dat de gemeente daadkrachtig heeft besloten extra controles uit te voeren en zo mogelijk boetes op te leggen. Want minder afval klinkt wel mooi, maar minder inkomsten…. dat kan nou ook weer niet de bedoeling zijn.


logo-deStentordeStentor, 12-01-2012

Het diftarsysteem van de gemeente Deventer drijft veel boeren naar particuliere afvalophalers als Dusseldorp. Deventer waarschuwt: boeren die ook huisvuil in de container van zo’n afvalophaler gooien, kunnen worden beboet.

door Luuk Talens

LETTELE – Veel boeren uit de buitengebieden van Deventer stappen sinds invoering van het diftarsysteem over op particuliere afvalophalers. ,,Het belangrijkste is dat we niet meer driehonderd meter naar de weg hoeven te sjouwen met zware containers. Daarnaast is het een stuk voordeliger’’, vertelt de Lettelse Pauline Ypma (65), houdster van een schapenfokkerij en Bed and Breakfast Orteler Spikker. Ypma betaalt 16,50 euro voor de container die eens in de vier weken wordt geleegd. Via Circulus betaalt zij 5,86 euro per container per twee weken. Met twee grijze containers zou dat op 25 euro per vier weken uit komen.

Dusseldorp Deventer spreekt van fors meer klanten in de buitengebieden. ,,Het is duidelijk dat dit met het diftarsysteem te maken heeft. Nu is het blijkbaar financieel interessant’’, zegt Thomas Kruip van Dusseldorp.

Boeren mogen wel bedrijfsafval in zo’n container dumpen, maar laat daar geen huisvuil tussen zitten, waarschuwt de gemeente. ,, Het is verboden voor particulieren om gebruik te maken van die containers’’, zegt René Nanninga van de gemeente Deventer. ,,Als wij zien dat iemand wel vastrecht heeft betaald, maar lange tijd geen container heeft geleegd, dan zullen we Team Toezicht sturen om te controleren. Ook zullen we de komende tijd een aantal steekproeven doen.’’

De sanctie bij overtreding? ,,Een boete. Over de hoogte kan ik nog niks zeggen.’’