gladheidsbestrijding

Erik

gladheidsbestrijding

ErikStrooibudget op, winterse dagen nog niet!

De Stentor 7 februari 20213

Elk jaar rond deze tijd worden de raad en de inwoners van de gemeente Deventer opgeschrikt door een verontrustende mededeling dat de middelen voor gladheidsbestrijding voor het hele seizoen op zijn. Ook deze week (7 februari) liet het gemeentebestuur een dergelijke boodschap de deur uit gaan. Gemeentebelang kijkt er bijna niet meer vreemd van op, ware het niet dat het college precies een jaar geleden (3 februari 2012) maatregelen heeft aangekondigd om het budget effectiever in te gaan zetten.

 

Uit een onafhankelijke evaluatie was namelijk gebleken dat er op een aantal punten flink wat verbeterd zou kunnen worden. Zo zouden zoutloodsen effectiever kunnen worden gebruikt. Door meerdere kleinere depots in de gemeente aan te leggen, zouden de wachturen voor strooivoertuigen aanzienlijk kunnen worden teruggebracht. Deze operationele maatregelen zouden volgens het gemeentebestuur per direct worden overgenomen, aldus de raadsmededeling van precies een jaar geleden.
Tot grote verbazing moet Gemeentebelang nu constateren dat er helemaal niets veranderd lijkt te zijn. Nog steeds staan de mensen van strooiploeg na een nachtelijke oproep urenlang voor het depot te wachten tot hun voertuigen zijn beladen. Naar eigen inschatting levert een enkele strooibeurt al gauw zo’n 50 wachturen op. Uit de gegevens van het college blijkt dat de strooiauto’s dit jaar al 22 keer zijn uitgerukt, wat neerkomt op ruim 1000 wachturen van de chauffeurs voor het depot. Omdat dit vaak nachttarieven zijn, kan deze extra post al snel richting 100.000 euro oplopen.
Graag wijst Gemeentebelang op het eerdere bezuinigingsprogramma “Kwestie van Kiezen” waarin was besloten om 50.000 euro te bezuinigen op de gladheidsbestrijding door het inzetten van onder meer agrariërs. Deze maatregel heeft het college afgelopen jaar ingetrokken omdat de sociale werkvoorziening – die het werk nu doet – het geld niet kon missen.
De fractie Gemeentebelang constateert dat de gemeente in de problemen komt doordat maatregelen die het college zelf heeft afgekondigd, niet zijn uitgevoerd. De middelen voor gladheidsbestrijding zijn volgens een artikel in De Stentor op. Wederom ver voor het einde van de winter. Het staat allerminst vast dat er de komende periode afdoende en adequaat kan worden gestrooid en daarmee de veiligheid van de inwoners van Deventer niet onnodig en tegen alle afspraken in, in gevaar wordt gebracht.

De fractie Gemeentebelang heeft daarom vandaag de volgende schriftelijke vragen ingediend:

1: Hoe gaat het college om met de nog uit te voeren gladheidsbestrijding in dit winterseizoen nu het budget reeds verbruikt is?
2: Heeft het college inzichtelijk welke aanbevelingen uit Uw eigen raadsmededelingen van 3 februari 2012 uitgevoerd zijn en welk rendement deze hebben gebracht? Zo ja: Welke zijn dat dan met welk rendement.
3: Kunt U inzichtelijk maken hoeveel wachturen er in dit seizoen bij de zoutloodsen geboekt zijn? Hoe denkt u dit te kunnen verbeteren?