Goed nieuws!

Goed nieuws!

De begroting 2018-2022 van de gemeente Deventer ziet er goed uit. In de afgelopen jaren is er hard aan getrokken om de financiën op peil te krijgen en nu is er ruimte om meerjarig te investeren. Hiermee kunnen we bouwen aan een gezonde toekomst. Het voorstel van het college is mede gebaseerd op wensen uit de raad.

Bij de start van deze coalitieperiode is er naast een solide financiële positie aandacht gevraagd voor duurzaamheid, openbare ruimte en economie. Dit zijn ook de thema’s waarvoor de komende jaren investeringsbudget beschikbaar komt. Maar dat kan alleen als we onze kerntaken goed uitvoeren. De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor een goede transformatie van de zorg. Dit heeft Deventer de titel ‘Gouden gemeente’ opgeleverd. Deze aandacht voor de zorg blijft ook de komende jaren een belangrijk speerpunt.

Als de begroting door gemeenteraad ongewijzigd wordt vastgesteld, komt er geld beschikbaar waarmee het VMBO in Deventer kan verbouwen en ook nieuwe huisvesting kan realiseren. Hierbij wordt ook de investering in nieuwe gymzalen meegenomen.
Ook het realiseren van geluidsmaatregelen bij Bathmen komt een stap dichterbij nu er door gemeente en provincie gezamenlijk 2,4 miljoen euro beschikbaar is gesteld. 
Om de economie (zowel in stad, bedrijventerreinen als ook het platteland) te versterken, komt de komende jaren 250.000 per jaar beschikbaar. Voor de openbare ruimte is in de vorige begroting en ook bij de voorjaarsnota extra geld beschikbaar gesteld. Om een inhaalslag te maken in kwaliteitsniveau komt er eenmalig extra geld bij. De komende jaren wordt jaarlijks 150.000 euro uitgetrokken om een goede regierol te kunnen vervullen op gebied van duurzaamheid.