Groen licht bouw nieuw stadskantoor

Groen licht bouw nieuw stadskantoor

de Stentor

Groen licht bouw nieuw stadskantoor

Auteur: door Martijn Ubels en Nicolai Lensen |   donderdag 13 oktober 2011 | 08:24 | Laatst bijgewerkt op: donderdag 13 oktober 2011 | 10:00

 
 

DEVENTER – Groen licht voor de bouw van een nieuw stadskantoor in Deventer. Een meerderheid van de gemeenteraad schaarde zich gisteren achter de plannen.

 

Met 27 stemmen vóór (PvdA, D66, VVD, GroenLinks, ADB, ChristenUnie, Trots) en 10 tegen (CDA, APB, SP) bleek er rond middernacht ruim steun voor de voorlopige plannen voor de gemeentelijke nieuwbouw. Architect Michiel Riedijk kan zijn ontwerp verder uitwerken. Begin volgend jaar moet het uiteindelijke plan op tafel liggen. Hoewel dan opnieuw het woord is aan de raad, zette deze feitelijk het licht al definitief op groen voor het complex aan het Grote Kerkhof. De politiek is akkoord met de investering (67 miljoen) en ook met het voorlopige ontwerp zoals Riedijk dat afleverde. Nadat de PvdA zich achter het plan schaarde, waren de verhoudingen duidelijk. Woordvoerder Rob de Geest zei dat zijn fractie zich liet overtuigen van de noodzaak om een aantal panden, zoals het huidige stadskantoor aan het Burseplein, in de omgeving te slopen en zo plaats te maken voor het stadskantoor. ,,Sloop is onafwendbaar, maar te verdedigen vanwege de hoge kosten van behoud”, verklaarde De Geest. Oppositiepartij GroenLinks twijfelde lang, maar stemde ook voor. Dit gebeurde nadat wethouder De Jager beloofde zich in te spannen om het aantal parkeerplaatsen op straat met evenveel terug te dringen als dat er in de garage onder het stadskantoor komen. Het voorstel van het CDA om de kosten van de nieuwbouw met twintig procent terug te dringen, kreeg te weinig steun. De partij stemde daarop tegen.

Wel schaarde een meerderheid zich achter het GroenLinks-voorstel om te proberen zoveel mogelijk Deventer bedrijven te betrekken bij de bouw. Ook de wens van de ChristenUnie om architect Riedijk opdracht te geven om karakteristieke elementen van het huidige stadskantoor op te nemen in de nieuwbouw werd omarmd.

Er komt geen referendum over de stadskantoorplannen zoals SP en APB graag wilden. De overige fracties vonden het te laat in het proces om nog zo’n volksraadpleging te houden en dat er al voldoende interactie met de stad is geweest.