het College over de Swap-constructie

Jaap

het College over de Swap-constructie

JaapSCHANDE!!!

”Beste Jaap, Ik krijg net van het College te horen dat het niet gaat lukken jouw vragen over de financiering Stadhuiskwartier voor woensdag schriftelijk te beantwoorden. Marc Jan zal er mondeling wel op ingaan.” Dit is de veelbelovende boodschap die onze fractie maandag ontving naar aanleiding van de vragen aan het College over de Swap-constructie.

Deze vragen zijn voor een deel afgelopen vrijdag verstuurd, maar liggen voor een ander deel al sinds 24 januari op de bureaus van de wethouders. Beschamend en veel meer dan dat, omdat het College gehouden is om vragen van de raad binnen drie dagen te beantwoorden. Een mededeling dat het antwoord later mondeling wordt gegeven, is niet voldoende!

Het is niet de eerste keer dat de fractie Gemeentebelang wordt tegengewerkt in haar poging om helderheid te krijgen over de financiële constructies voor en de daadwerkelijke kosten van het nieuwe stadskantoor. Al weken zet onze fractie alles op alles om de begroting van de bouwkosten en de werkelijke huidige huisvestinglasten boven tafel te krijgen. Keer op keer is het College gevraagd om deze vrij te geven om ons en de overige raadsleden in staat te stellen, haar controlerende taak uit te oefenen en desgewenst deskundigen in te zetten om het een en ander na te kijken. Gemeentebelang heeft daar een deel van het fractiebudget voor beschikbaar gesteld maar wordt door het College systematisch tegengewerkt door geheimhouding op te leggen en ons van het kastje naar de muur te sturen.

Ook financieel analist Adriaan de Mol van Otterloo heeft herhaaldelijk voor de te grote risico’s gewaarschuwd, die het College met de bouw van het nieuwe stadskantoor aangaat. Ook hij heeft gegevens opgevraagd om de financiering grondig te kunnen bestuderen, maar ook hij heeft nul op zijn rekest gekregen. Het College wringt zich ook hier in allerlei bochten om de beantwoording te rekken.

Gemeentebelang kan niet aan de indruk ontkomen dat het College transparantie schuwt om mogelijk iets te verbergen. Kloppen de cijfers misschien niet (helemaal) of is het nog veel erger?

Gemeentebelang vecht door! We laten ons niet met een kluitje in het riet sturen en zullen het College vanavond tijdens de politieke markt opnieuw met onze vragen confronteren.