Het einde van de tunnelvisie?

Alie.jpg

Het einde van de tunnelvisie?

AlieHet einde van de tunnelvisie?

Slechts dertien procent van de inwoners van Deventer wil een nieuw stadskantoor op het Grote Kerkhof. Meer dan driekwart van de inwoners staat er niet achter! Dat is het duidelijke resultaat van de volkspeiling die afgelopen week telefonisch is doorgevoerd. Overigens is deze uitkomst geen grote verrasing. De inwoners van Deventer stonden in 2009 ook niet positief tegenover het toenmalige plan. Ik herinner nog maar eens aan de enquête die destijds door de Stentor is gehouden. Ook toen vond eenzelfde meerderheid van de Deventernaren dat het stadskantoor er niet moest komen. Gemeentebelang en vooral Marcel Elferink proberen al jaren onze collega-fracties van de onzin en het gevaar van het megabouwproject te overtuigen De politiek kan er nu simpelweg niet meer omheen. Immers een goed verstaander…. Alleen Margriet de Jager wil maar niet ontwaken uit haar mooie droom over het fantastisch cadeau dat zij als wethouder aan het nageslacht wil achterlaten.

Sinds twee weken liggen de feiten op tafel: Zo zal het stadskantoor eruit komen te zien en dit zijn de kosten. Althans: Dat wil het gemeentebestuur ons doen geloven. Controleren kunnen we het vooralsnog niet. De meeste fracties proberen deze week hun weg te vinden in het oerwoud van aangeleverd documentatiemateriaal. Op basis van deze papieren moet de raad binnenkort beslissen over het definitieve ontwerp van architect Riedijk. Maar het doornemen van alle stukken kost tijd en heel veel moeite. Soms is de informatie onzinnig diepgaand, dan weer verassend incompleet. Schriftelijke vragen worden niet of beledigend vaag beantwoord. Vreemd genoeg nemen de meeste fracties genoegen met deze gang van zaken.

En dan kwam er afgelopen week ook nog eens de inmiddels bekende brief van Select BV die het kantorencomplex Leeuwenbrug in de aanbieding deed. Natuurlijk moeten we tussen de regeltjes door lezen. Ook wij beseffen heel goed dat Select maar al te graag van het mega-kantorengebouw af wil en natuurlijk speelt het bedrijf handig in op de huidige discussie over de nieuwbouw van het stadskantoor. Maar waarom zouden we het aanbod niet eens wat beter onderzoeken?

In dat kader is het ook van belang om nog eens kritisch naar de resultaten van de stresstest te kijken, die door onze fractie was aangevraagd. Accountant Deloitte concludeert dat de financiële positie van Deventer onder druk staat. De reserves worden er in reusachtig tempo doorheen gejaagd. Ook vraagt de onderzoeker zich af in hoeverre de gemeente in staat is haar leningen af te lossen. En dit terwijl we aan de vooravond staan van het definitieve bouwbesluit voor een nieuw stadskantoor van zo’n ruim zeventig miljoen euro!

Wie A (de keuze voor een nieuw stadskantoor) zegt, moet ook B (het goedkeuren van het definitieve ontwerp) zeggen, was in elk geval tot gisteravond de algemene teneur.

Maar waar hebben we uiteindelijk “ja” tegen gezegd? En vooral: Wanneer? De eerste vraag kan ik ook met de grootste fantasie niet beantwoorden omdat alle financiële feiten nog steeds niet op tafel liggen. “Veel te vroeg”, moet dan ook het antwoord op de tweede vraag luiden.

Laten we als raad die tijd nemen en ons in het besluitvormingsproces niet laten opjagen door het college. Bekijk hoe de economie zich in de komende jaren ontwikkelt en neem vooral geen overhaaste beslissingen. De tijdsdruk die het college de raad oplegt wat betreft het stemmen over het definitieve ontwerp voor het stadskantoor is onverantwoord. Laten we met het oog op de huidige economie alle mogelijkheden nog eens goed op een rij zetten om te voorkomen dat we onze kinderen straks met torenhoge schulden opzadelen. Dit is toch het minste dat we de inwoners van Deventer verschuldigd zijn, zeker als die zich zo duidelijk tegen de nieuwbouw heeft uitgesproken. De plannen voor het nieuwe stadskantoor worden maar door dertien procent van de Deventernaren omhelsd. Hier kunnen we echt niet meer omheen. Beste collega-raadsleden: Open je ogen, neem je verantwoordelijkheid en roep het nieuwe stadskantoor – in elk geval voorlopig- een duidelijke halt toe!