Het gaat je goed Wilma

Het gaat je goed Wilma

“De mens centraal!” Dat was de grote drijfveer van Wilma Schreur in de raadsperiode die gisteren ten einde ging. Wilma heeft zich sterk gemaakt voor bestuurlijke vernieuwing om de inwoners meer bij de politiek te betrekken.
Zo heeft ze een belangrijke rol gespeeld in het opzetten van de motiemarkt, waarbij mensen worden opgeroepen om met concrete ideeën te komen die door partijen zouden kunnen worden opgepakt. Zelf is ze aan de slag gegaan met de motie “hond” die zich richtte op trainings- en opleidingsfasciliteiten voor bijtgrage honden. Met haar inzet voor het openhouden van het burgerloket in Schalkhaar heeft Wilma – samen met Anky Pannekoek – een belangrijke bijdrage geleverd aan het behoud van de leefbaarheid in het dorp. Helaas kon Wilma vanwege haar gezondheid niet alle doelen realiseren die ze zich zelf had gesteld.