Het Huis van de Wijk

Jaap

Het Huis van de Wijk

Jaap Gemeentebelang positief over het Huis van de Wijk

Op woensdag 11 december heeft de Deventer politiek gesproken over het beschikbaar stellen van geld voor het Huis van de Wijk in de Rivierenbuurt. Hoewel er nog enkele financiële vragen moeten worden beantwoord, staat Gemeentebelang achter het plan om de leefbaarheid in de Rivierenbuurt een nieuw impuls te geven.

Gemeentebelang vindt de leefbaarheid in kernen en wijken heel belangrijk. Het voorzieningenniveau moet overal op peil worden gehouden. Daarnaast is het contact tussen de bewoners van groot belang. Voor een levendige wijk is betrokkenheid en inzet onontbeerlijk. Onlangs heeft de gemeenteraad het licht op groen gezet voor de komst van het Kulturhus in Diepenveen. Buurtbewoners bedenken en organiseren er activiteiten. Waar nodig krijgen ze ondersteuning van professionals. Ook in de Rivierenbuurt hebben bewoners de wens geuit om zelf actief mee te werken aan een sociale voorziening, het Huis van de Wijk. Ze hebben zich verenigd in een stichting, die zorg wil dragen voor het beheer. Wederom een prachtig initiatief van onderop, dat echter wel een steuntje in de rug behoeft. Gemeentebelang is graag bereid om die hulp te verlenen.

De Rivierenbuurt ondergaat een grote opknapbeurt. Het Deltaplein wordt serieus aangepakt en moet nieuw leven als voorzieningenplein krijgen. Gemeente en woningcorporaties hebben de handen ineen geslagen. Leven en wonen in de wijk moet weer een feest worden! De herinrichting neemt serieuze vormen aan. Een niet eenvoudige klus als je ook nog eens in een bezuinigingsronde zit, waardoor buurthuizen in het gedrang komen. De buurthuizen De Venen en De Bron gaan naar het zogenoemde Huis van de Wijk. De locatie is het gerenoveerde onderkomen van De Bron. Bewoners gaan de Huis van de Wijk zelf beheren. Om te zorgen dat er een goede financiële basis ligt, heeft het Huis van de Wijk een startkapitaal nodig. En een jaarlijkse bijdrage om belangrijke initiatieven van wijkbewoners ook van de grond te kunnen laten komen. Wat voor Gemeentebelang doorslaggevend is geweest, waren de enthousiaste inspraakreacties vanuit het beoogde bestuur en het draagvlak onder de vele aanwezige buurtbewoners. Verder vinden wij het belangrijk dat dat het beschikbare geld niet opgaat aan adviseurs, tussenpersonen en overlegrondes op divers niveau, maar de buurt rechtstreeks ten goede komt. De bewoners worden niet alleen betrokken, maar ook verantwoordelijk gemaakt voor de activiteiten in hun directe omgeving.