Het kan niet anders

Het kan niet anders

De bouw van filmtheater De Viking kan verder. Een ruime meerderheid in de gemeenteraad stemde gisteravond in met een derde extra krediet, deze keer van ruim 1,2 miljoen euro. Ook Gemeentebelang stemde voor de nieuwe lening. We zijn altijd erg kritisch geweest ten opzichte van de bouw, maar nu stoppen kost simpelweg veel te veel.

 

Gemeentebelang heeft in 2014 als enige fractie tegen de Viking gestemd. Bij het bestuursakkoord is afgesproken dat wij genomen besluiten respecteren binnen de daarvoor beschikbaar gestelde budgetten. In het dossier “de Viking” hebben we altijd een kritische, maar constructieve houding gehad. We hebben dan ook voortdurend aangedrongen op betere informatie over het verloop van het project en aanvullende onderzoeken. Met als gevolg dat we het afgelopen jaar tegen het verstrekken van een extra krediet hebben gestemd waarmee tegenvallers moesten worden opgevangen. Maar de meerderheid van de raad besliste anders. Inmiddels is het point of no return gepasseerd. Op dit moment stoppen, kost gewoon veel te veel. Er is nu al 12 miljoen aan kosten gemaakt, waarvan 7 miljoen door Deventer. Die zijn we dan kwijt. Daarnaast moeten we in dat geval 5 miljoen subsidiegeld terugbetalen aan de provincie. De keuze is simpel: 17 miljoen in het putje of 1,2 miljoen erbij. Gemeentebelang loopt niet weg voor de bestuurlijke verantwoordelijkheid en heeft dan ook unaniem besloten om het gebouw met het extra krediet af