HET KINDERHUYS KEIZERLANDEN

Liesbeth.jpg

HET KINDERHUYS KEIZERLANDEN

{plusone}

Liesbeth.jpgVRAGEN OVER SLUITING HET KINDERHUYS KEIZERLANDEN

APB is geschrokken van de berichten over kinderopvang het Kinderhuys in Keizerslanden. In mei 2010 heeft GGD IJsselland een rapport uitgebracht aan de gemeente. De gemeente werd geadviseerd over te gaan tot handhaving. Bijna 1,5 jaar later is een nieuw GGD rapport uitgebracht, waarna de gemeente heeft besloten het Kinderhuys per 1 november 2011 te sluiten. APB wil van het college weten waarom deze stap pas nu is gezet.

 

Kinderen zijn ons kostbaarste bezit. Kinderopvang dient een veilige omgeving te bieden, zeker voor kinderen in kwetsbare groepen. De gemeente heeft hierbij een bijzondere rol.

Voor de rapporten van de GGD IJsselland zie http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/InspectieRapport.jsf?selectedResultId=20704&documentId=0

APB vraagt het college om uitleg. Welke acties zijn ondernomen nadat het eerste rapport van GGD IJsselland is uitgebracht in mei 2010? Heeft dit geleid tot extra toezicht op de betreffende kinderopvang? Zijn klachten over deze kinderopvang voldoende serieus genomen? Waarom heeft het bijna 1,5 jaar geduurd voordat de gemeente uiteindelijk besloten heeft om het Kinderhuys te sluiten en wat is de uiteindelijke reden geweest om tot sluiting over te gaan? De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op kinderopvang. APB wil weten of de gemeente deze taak in deze situatie voldoende heeft opgepakt.

Daarom hebben wij dit weekend schriftelijke vragen aan het gemeentebestuur gesteld:

  1. Uit het rapport van de GGD IJsselland van 27 mei 2010 blijkt dat er na de start van kinderopvang het Kinderhuys op 6 januari 2010, (anonieme) klachten zijn ingediend bij zowel gemeente als bij de GGD. Uit het inspectierapport van 27 mei 2010 blijkt dat de GGD al in het voorjaar van 2010 aan de gemeente heeft geadviseerd om over te gaan tot handhaving. Wat heeft de gemeente gedaan met ingediende klachten en het advies van de GGD? Waarom is niet eerder gehandhaafd?
  2. Heeft het inspectierapport van 27 mei 2010 geleid tot extra controle op het Kinderhuys? Zo ja, waaruit blijkt dit? Zo nee, waarom niet?
  3. De inhoud van het GGD rapport van 27 mei 2010 is zorgelijk. Waarom heeft het bijna 1,5 jaar geduurd voordat een tweede inspectierapport is opgesteld?
  4. Wat is de uiteindelijke reden om over te gaan tot handhaving?
  5. Bestaat er verwevenheid tussen het Kinderhuys en atelier Marijke Kok? Waaruit bestaat deze verwevenheid?
  6. Heeft het Kinderhuys en/of het atelier Marijke Kok subsidie ontvangen van de gemeente Deventer? Welke prestatieafspraken liggen hieraan ten grondslag en hoe heeft controle plaatsgevonden?
  7. Heeft de gemeente afspraken met het Kinderhuys en/of atelier Marijke Kok over arbeidsre-integratie? Zo ja, welke geldstroom hoort hierbij? Wat zijn de gemaakte prestatieafspraken en hoe worden deze gecontroleerd?