Het nieuwe stadskantoor is realiteit!

Alie

Het nieuwe stadskantoor is realiteit!

AlieMarcelHet nieuwe stadskantoor is realiteit!

Deze week wordt het nieuwe stadshuis officieel geopend.  Daarmee loopt een project ten einde dat wat Gemeentebelang betreft helemaal niet van start had moeten gaan.  Ondanks onze bezwaren hebben wij ons na de definitieve besluitvorming constructief opgesteld in het verdere proces.

De nadruk lag op budgetbewaking en risicobeheersing. Dit hebben we ook uitgedragen in ons verkiezingsprogramma 2014-2018. Onze kritische kijk hebben we ook aangehouden toen we twee jaar geleden deel gingen uitmaken van het College. Gemeentebelang heeft aangedrongen op transparantie in de verstrekte informatie.  Hoewel  het  project een jaar later is opgeleverd dan gepland en ondanks de strubbelingen met de aannemer lijkt het erop dat we binnen het oorspronkelijke budget zijn gebleven.  De definitieve  afrekening zal de uiteindelijke duidelijkheid moeten geven. 

Geschreven door: Marcel Elferink, Alie Zandstra