Het stadskantoor “de droom”

Marcel.jpg

Het stadskantoor “de droom”

Marcel.jpg

APB blijft ontwikkelingen stadskantoor op de voet volgen

 

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft woensdag 12 oktober ingestemd met de
plannen voor het nieuwe stadskantoor. 
Algemeen Platteslans Belang heeft een duidelijk "nee"  uitgesproken. We hebben de afgelopen
maanden herhaaldelijk gewezen op de gevolgen van ontbrekende kaders en een
stevig financieel fundament. We blijven waakzaam en hopen dat onze
ergste nachtmerries niet bewaarheid zullen worden. Marcel Elferink heeft er
slapeloze nachten van, vertelde hij gisteravond tijdens de raadsvergadering….

Zondagmorgen werd ik wakker uit een
prachtige droom, een visioen. Ik kon ineens in de toekomst kijken en wat zag ik
?

Ik zal u deelgenoot maken.

Het is het jaar 2015. Een mooie
zonnige voorjaarsdag. We staan met  blije raadsleden, ambtenaren, de verzamelde pers en vele
burgers op het grote kerkhof. "Daar komen ze aan",  roept Bram Emens. Inderdaad om de hoek zien we burgemeester
Heidema op een motor, hij heeft inmiddels zijn rijbewijs, samen met Wethouder
Magriet de Jager in het zijspan aankomen scheuren. De vergadering die ze hadden
in de dislocatie Leeuwenbrug was wat uitgelopen. De Leeuwenbrug die we in 2012
als gemeente voor 15 miljoen hadden? kunnen kopen.  De stralende Wethouder De Jager in een prachtige jurk heeft
een grote sleutel bij zich waarmee zij op symbolische wijze de opening van het
vernieuwbouwde, sobere en doelmatige bestuurscentrum aan het Grote Kerkhof
verricht. Iedereen is opgetogen. De door de raad vastgestelde kaders waren zo
helder en transparant, dat alles volgens planning is verlopen, geen meerkosten,
geen onnodige discussies en vertragingen, zonder tijdverlies en met veel
draagvlak onder de Deventer bevolking.

Ik was er blij van. Maar het is aan
mijn bleek gezicht te zien: Sinds die mooie droom van zondag heb ik amper geslapen.
In de krant las ik een interview over het financieel gekrakeel over het
stadhuis, waarbij het bouwen van een stadhuis werd vergeleken met het bouwen
van het huis, waarbij je ook een hypotheek nodig hebt. Vreemd genoeg werd in
het artikel niet genoemd dat je dan ook bouwrente in het investeringsbedrag mee
moet nemen.

En toen ik de antwoorden van het
college op onze aanvullende vragen onder ogen kreeg, was ik meteen weer volledig
met beide beentjes terug in de werkelijkheid. Sindsdien lig ik wakker. We moeten
een beslissing nemen over het stadskantoor, terwijl ook nog eens volkomen
onduidelijk is hoe het straks door de inwoners van onze gemeente kan worden
bereikt. Een ander punt van zorg.

Hoe kan het dat we er als raad niet
in slagen om een duidelijk en transparant kader vast te stellen voor het nieuwe
stadskantoor? Waarom roepen alle antwoorden van het college meteen nieuwe
vragen op?  

Onze fractie voorziet dat dit leidt
tot een moeizaam proces, met veel onduidelijkheden en discussies en een afbrokkelend
draagvlak onder de bevolking van Deventer. Mocht ik nog een visioen krijgen,
dan wordt dat waarschijnlijk een volgende nachtmerrie over een rekenkamer
onderzoek wat medio 2015 wordt opgestart.

Ik denk dat ik aan de
slaaptabletten moet. Ik maak me ernstig zorgen over de toekomst. Als raadsleden
vertegenwoordigen wij de belangen van de inwoners van Deventer en alle kernen
die deel uit maken van deze fantastische gemeente.  Om juist deze belangen veilig te stellen zijn wij verplicht
om zorgvuldig te zijn. Gewoon omdat we niet achteraf onze plaatsgenoten willen
opzadelen met torenhoge schulden. Niet als we deze van te voren hadden kunnen
zien aankomen,  ook al was het
allemaal slechts in een paar slechte dromen en visioenen ergens in oktober
2011. Wij missen duidelijke kaders, op basis waarvan er ook bijsturingen
mogelijk zijn indien daar onverhoopt aanleiding voor zou zijn.   

Onze fractie zal tegen het voorstel
stemmen.