Het zomerreces is voorbij,

Het zomerreces is voorbij,

Het zomerreces is voorbij, de herfst nog niet in aantocht. De hoge temperaturen en de droogte houden ook de komende dagen aan, met alle gevolgen van dien. Zo zijn in de krant, maar ook daarbuiten, klachten geuit over de staat van de voetbalvelden in onze gemeente. Voetbalverenigingen stellen dat de velden die door het Groenbedrijf onderhouden worden er slechter bij liggen dan de velden die in eigen beheer onderhouden worden. Gemeentebelang heeft bemiddeld om ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen (voetbal verenigingen en het Deventer Groenbedrijf) om de tafel gaan zitten om tot een oplossing te komen en vooral om dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen.
Het zomerse weer was mooi voor de organisatoren van evenementen die de afgelopen maanden werden gehouden. Samen met tal van vrijwilligers werd er op verschillende plekken een feest van gemaakt. De afval die achter blijft, zorgt dan wel vaak voor een kater. Vooral omdat dit niet gescheiden opgehaald wordt. Dat gebeurt alleen met huishoudelijk afval. Voor basisscholen is een constructie bedacht om afvalscheiding wel mogelijk te maken, maar onder meer scholen in het voortgezet onderwijs, (sport)verenigingen en organisaties vallen buiten de boot. Slecht voor het milieu en slecht voor de financiën. Gemeentebelang wil graag dat het College samen met Circulus Berkel de mogelijkheden gaat onderzoeken om deel te nemen aan een landelijk pilot om afvalscheiding ook voor deze groep mogelijk te maken. Omdat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hiervoor subsidie beschikbaar stelt, zou deelname de gemeente geen geld kosten. De raad praat over twee weken over de motie, die door Erik Stegink namens Gemeentebelang wordt ingediend.
Onze fractie is ook bezig met de plannen die de gemeente heeft ten aanzien van de huidige route Gorsselseweg <-> Woertmansweg <-> Enklaan <-> Deventerweg in Bathmen. Om de fietsroute te verbeteren wil de gemeente het doorgaand verkeer door het centrum laten lopen, waar dat nu niet mogelijk is. We zijn met de verantwoordelijk wethouder en belanghebbenden in Bathmen in gesprek over de wenselijkheid van de voorgestelde verandering.
De komende weken wordt duidelijk wat de financiële plannen voor het komende jaar zijn. Aanstaande dinsdag presenteert het kabinet de begroting aan de Tweede Kamer, over twee weken zal het college de gemeentelijke begroting 2019 bekend maken. Het wordt de eerste begroting van dit nieuwe college. Ook voor ons spannende dagen, die onze volste aandacht vragen en zullen krijgen.