Hoe houden we de stedelijke buitenruimte koel in de toekomst

Hoe houden we de stedelijke buitenruimte koel in de toekomst

Klik voor motie: Hittestress in de openbare ruimte op site gem Deventer

Gemeentebelang Deventer heeft een motie “ Hittestress in openbare ruimte” ingediend, welke morgen 9 september 2020 behandelend wordt tijdens de raadsvergadering. Deze motie benadrukt, om bij herinrichtingen van b.v. de binnenstad uitgangspunten en maatregelen te gaan hanteren, zoals het creëren van een ‘bladerendek’ door aanplanten van o.a. bomen en struiken, waardoor de hittestress naar vastgestelde normen kan worden aangepast. 
Oververhitting van stedelijk gebied is één van de grootste toekomstige bedreigingen voor het welzijn en de gezondheid van de mensen. Ook binnen de gemeente Deventer is hiervan sprake. 
Advies- en Ingenieursbureau Tauw heeft in opdracht van de gemeente Deventer hiervoor een hittestresskaart opgesteld. Om bij deze zo genaamde ‘Hotspots’ reducerende maatregelen te nemen, is hierbij vooral een oplossing te vinden in het planten van bomen. Dit voor de noodzakelijke schaduw op grond en gevels. Ook verdampende oppervlakte als aarde en water hebben een verkoelend vermogen.
Door voorafgaand aan de herinrichting een 0-meting te doen kunnen maatregelen worden vastgesteld om te komen tot een reductie van de temperatuur tot de norm “warm of iets warmer” als aangegeven op de hittestress kaart.
Gemeentebelang vraagt in deze motie het college om te komen tot een voorstel met uitgangspunten en normering voor aanpak van hittestress voor hotspots met hittestress-aanduiding “veel warmer” en “heel veel warmer”. Daarnaast vraagt Gemeentebelang een hittestress monitor te maken om de beginsituatie en ontwikkeling binnen een nader vast te stellen tijdsbestek te kunnen volgen en te borgen. Deze maatregelen moeten dan worden opgenomen in toekomstige planvorming van (her)inrichtingsprojecten, zoals b.v. de herinrichting van pleinen en straten.
De komende jaren worden een aantal stedelijke gebieden verder ontwikkeld en/of opnieuw ingericht. Omdat de effecten van de te nemen maatregelen pas over een aantal jaren vruchten zullen afwerpen moeten we nu stappen zetten, vindt gemeentebelang. Dit als een verantwoordelijkheid van de gemeenteraad, zodat we daarin geen tijd verloren laten gaan. We rekenen morgen dan ook tijdens de raadsvergadering op veel steun bij de behandeling van deze motie. Het streven is immers dat Nederland in 2050 zo klimaatbestendig mogelijk is ingericht, dus een aanpak op korte termijn is essentieel.