Hoe verder?

Hoe verder?

AlieHoe verder?

Gisteravond, 5 juli j.l., heeft een meerderheid van de gemeenteraad het vertrouwen in ons College opgezegd. Dit gebeurde nadat D66 uit de coalitie was gestapt. Gemeentebelang gaat samen met de overbleven Coalitiepartners CDA en PvdA in overleg over de ontstane situatie. Voor ons staat de bestuurbaarheid van de gemeente Deventer voorop.

Struikelblok was het nieuwe Stadstheater De Viking, waarvoor de bouwkosten wederom zijn opgelopen. Tegenvallers kunnen niet meer uit de eigen begroting worden opgevangen. Er moet geld bij, niet voor het eerst. Het was de vraag of de verantwoordelijke wethouder Hartogh Heys het project onder controle had. De overige wethouders Liesbeth Grijsen (Gemeentebelang), Jan Jaap Kolkman (PvdA) en Frits Rorink (CDA) legden uit waarom zij er geen vertrouwen meer in hadden dat Hartogh Heys dit dossier tot een goede afloop zou kunnen brengen. Ze spraken zich niet uit over de rol van D66 binnen het College. Dat D66 besloot om niet alleen de wethouder terug te trekken, maar ook een punt te zetten achter de samenwerking binnen de coalitie, was onverwacht. Nog onverwachter was de motie, die even later door de voltallige oppositie werd ingediend en ook door D66 werd ondertekend: Er is geen vertrouwen meer in het College. 

Gemeentebelang betreurt de ontwikkelingen zeer. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan een goede toekomst voor Deventer. De financiële vooruitzichten zijn een heel stuk beter dan toen onze wethouder Liesbeth Grijsen de portefeuille Financiën op zich nam. Deventer is een gemeente waarin het goed wonen, leven en werken is en dat moet ook in de toekomst zo blijven. 

Samen met de Coalitiepartners zal Gemeentebelang zich beraden op de toekomst.