hoger beroep van Marcel Elferink gegrond verklaard

Marcel

hoger beroep van Marcel Elferink gegrond verklaard

MarcelUitspraak Raad van State: Niet alles beantwoord, wel positief!

De Raad van State heeft het hoger beroep van Marcel Elferink gegrond verklaard. Volgens de RvS had het college van burgemeester en wethouders niet over het opleggen van vertrouwelijkheid op dossiers mogen beslissen, maar had deze kwestie aan de gemeenteraad voorgelegd moeten worden.

Daarmee zijn de eerdere uitspraak van de rechtbank Zwolle en de besluiten van het college van B&W over de geheimhouding van de financiële onderbouwing van het project Stadhuiskwartier vernietigd. De zaak is terug verwezen naar de Gemeenteraad van Deventer. Helaas heeft de Raad van State geen uitspraak gedaan in het principiële vraagstuk: Mag een raadslid het recht worden onthouden om cruciale stukken aan onafhankelijke deskundigen voor te leggen? Desondanks zijn er twee winstpunten behaald.

1. De uitspraak van vandaag schept duidelijkheid over de te volgen juridische weg. In deze kwesties is de gemeenteraad als hoogste orgaan beslissingsbevoegd, niet het college van B&W. Bezwaar of beroep moeten dan ook door de raad worden behandeld.

2. Als een raadslid het niet eens is met een genomen besluit tot geheimhouding, mag de kwestie voor een onafhankelijke toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Gemeentebelang beseft dat niet altijd aan geheimhouding te ontkomen is, maar vindt wel dat dit instrument met grote zorgvuldigheid en alleen nog maar in strikt noodzakelijke gevallen moet worden toegepast. Het mag raadsleden nooit belemmeren om bij ingewikkelde kwesties externe deskundigen in te schakelen. Gemeentebelang zal zich inzetten om nieuw beleid te ontwikkelen over de manier waarop we als gemeenteraad met geheimhouding om willen gaan.