home

home

GEMEENTEBELANG

Verantwoord, daadkrachtig en lokaal verder!


GEMEENTEBELANG

Verantwoord, daadkrachtig en lokaal verder!


[widgetkit id=”1″]

Van de wethouder

Lees het hele artikel

Beste inwoner van Deventer, beste kiezer,

Fijn dat we in de afgelopen jaren konden rekenen op uw vertrouwen, waarbij we als Gemeentebelang Deventer ons uiterste best hebben gedaan om dátgene te doen wat binnen ons vermogen lag. Intussen is het alweer twee jaar geleden dat we bij de verkiezingen door úw stem de grootste partij werden met 7 zetels. We zijn nu halverwege deze raadsperiode en als 7 koppige fractie in de coalitie hebben we een grote inbreng om het beste te doen voor de gemeente Deventer en haar inwoners. Daarbij sturen we met onze kernwaarden zoals: stellen van kaders en ruimte bieden voor initiatieven, controle op uitvoering en op gezond financieel beleid. Dit vanuit ons partij programma ‘Verantwoord, daadkrachtig en lokaal’ en vanuit het coalitieakkoord ‘Met lef & liefde voor Deventer’.
Momenteel leven we in zware en roerige tijden als gevolg van de coronacrisis, die gevolgen heeft op het dagelijks leven van vrijwel elke inwoner van Deventer. Hierdoor is moeilijk te voorspellen wat de gevolgen hiervan zullen zijn. Het overlijden van onze fractievoorzitter Peter Onvlee vanwege het coronavirus heeft ons als partij diep geraakt. We gaan hem ontzettend missen.

De coronacrisis heeft ook (financiële) gevolgen voor de gemeente Deventer. De komende maanden vraagt dit veel aandacht, zoals bij de vaststelling van de begroting in het najaar van 2020. Besluiten van de gemeenteraad kunnen de komende periode niet via de ‘normale’ raadsvergaderingen genomen worden. In plaats daarvan worden voorstellen nu bijvoorbeeld schriftelijk of via een digitale bijeenkomst behandeld. Per onderwerp beoordelen we wat de beste methode is én ruimte geeft aan onze inbreng bij het onderwerp. Onze wekelijkse fractie vergaderingen zijn op maandagavond. Normaliter doen we dit op meerdere locaties binnen de gemeente. Op deze avonden is er ruimte voor u, om met ons in gesprek te gaan.
Als gevolg van de coronacrisis worden de fractievergaderingen voorlopig virtueel uitgevoerd en kunnen we u niet fysiek ontvangen. Wel kunt u uiteraard digitaal of telefonisch contact met ons opnemen voor vragen, opmerkingen en suggesties. Neem gerust contact op met één van de fractieleden. (klik hier)

Intern zijn we op de achtergrond al weer bezig met de voorbereidingen en campagne van de verkiezingen in maart 2022. We zullen u hierover in de komende periode tijdig informeren.

Hopelijk kunnen we binnenkort persoonlijk weer een afspraak met u plannen om met u in gesprek te gaan en u gastvrij ontvangen. Ook kunnen we dan weer naar u toe komen in de dorpen en wijken en aanschuiven bij uw overleg.

 

April 2020 Fractie Gemeentebelang Deventer

Over ons,

Gemeentebelang is bij de verkiezingen van 21 maart 2018 wederom de grootste fractie in de Deventer raad geworden. Net als vier jaar geleden behaalde Gemeentebelang 7 zetels.

Van de fractievoorzitter

Beschouwing Voorjaarsnota 2021 Gemeentebelang

tijdens Raadsvergadering 30 juni 2021

Raadsfractie Gemeentebelang 2018-2022

De fractie bestaat uit zeven gemeenteraadsleden en één fractieopvolgers. De fractieopvolgers nemen deel aan alle interne overleggen en hebben bepaalde aandachtsgebieden, die ze ook in de politieke markt verwoorden. In tegenstelling tot de gekozen raadsleden maken ze geen deel uit van de gemeenteraad en hebben dan ook geen stemrecht. Wel zijn de fractievolgers beëdigd en daardoor gebonden aan alle regels van vertrouwelijkheid en integriteit.