Hondenbelasting niet meer van deze tijd!

apb_logo.jpg

Hondenbelasting niet meer van deze tijd!

{plusone}

apb_logo.jpgErik.jpg

APB zet hondenbelasting wederom op politieke agenda

Algemeen Plattelands Belang stelt de heffing van hondenbelasting opnieuw ter discussie. logogroenlinks.jpgSamen met GroenLinks vraagt APB om een onderzoek naar de gevolgen van het afschaffen van deze gemeentelijke heffing.

 

De hondenbelasting is niet meer van deze tijd. Dat zegt Algemeen Plattelands Belang al jaren. Verschillende pogingen om de gemeentelijke heffing af te schaffen strandden helaas bij gebrek aan voldoende steun van onze collega-fracties. Samen met GroenLinks dient APB woensdag een nieuwe een motie in om een eind te maken aan de zeer verouderde hondenbelasting.

Enkele jaren geleden al zette toenmalig raadslid Ton Koot het onderwerp vol in de schijnwerpers door zijn trouwe viervoeter mee te nemen naar de Deventer gemeenteraad. Voor het eerst reageerden collega-raadsleden van andere fracties voorzichtig positief op zijn pleidooi, maar dit leidde uiteindelijk niet tot het gewenste resultaat. Een nieuwe poging van Ton Koot kon een jaar later op steun van Algemeen Deventer Belang rekenen. Omdat de overige fracties het niet aan durfden, bleven de ongeveer zesduizend hondenbezitters in Deventer opgezadeld met een volstrekt oneerlijke belasting voor hun viervoeters.

 

Samen met GroenLinks probeert Algemeen Plattelands Belang woensdag een definitief eind te maken aan deze grote onrechtvaardigheid.

Persbericht