In de oranje of in de grijze prullenbak…

Erik

In de oranje of in de grijze prullenbak…

ErikDiftar ervaringen

Moet dit melkpak nu in oranje of in grijze prullenbak….. Dit vraagt mijn zoon van 13 die bewust afval wil scheiden. Om de andere dag laat Circulus of de gemeente van zich horen. Complimenten voor alle inwoners omdat er nog maar zo weinig restafval wordt aangeboden. Oppeppende woorden maar ook vermaningen naar bedrijven die geen bedrijfsafval in de Circulusbak mogen doen. En huishoudelijk afval mag juist weer niet in de bedrijfscontainer terecht komen. Er is dit jaar veel gezegd en geschreven. Over enkele weken wordt Diftar in Deventer geëvalueerd. Gemeentebelang zal dit proces op voet volgen……

Groen groot/klein, Oranje 1 of 2 , Zwart groot/klein, Bedrijfsafval burger/bedrijf/boete, Oranje proef/geen proef Drankpakken wel/niet aan de weg…….. Snapt u het nog? De afgelopen vier maanden kwam van alles langs. Het complexe proces van afvalscheiding is een duizelingwekkende ervaring. En dan hebben we het nog niets over de kosten die de burger voor de afvalstoffenscheiding betaalt. Die zijn bij ons in verhouding veel hoger dan in de omliggende gemeenten. Bovendien moet je als inwoner van Deventer vooruit betalen en heb je geen enkele invloed op de hoogte van het berekende voorschot zoals dat bij energiemaatschappijen wel het geval is. En ook al lever je helemaal niets aan, het voorschot dient gewoon te worden betaald. De burger moet van het College vertrouwen hebben in een goede afloop, maar vooralsnog ziet hij elke maand weer een fors bedrag uit zijn portemonnee verdwijnen. De gemeente garandeert dat het eventueel teveel betaalde bedrag volgend jaar zal worden verrekend, maar hoe betrouwbaar is diezelfde gemeente? Worden de regeltjes in de loop van het jaar aangepast om het reeds geinde geld niet terug te hoeven storten?

Als raadslid word ik geregeld geconfronteerd met dit soort wantrouwen en ik begrijp deze kritische geluiden uit de samenleving wel. De gemeenteraad heeft vorig jaar bij meerderheid (Gemeentebelang stemde tegen!) voor Diftar gekozen en meteen besloten om de invoering in de zomer te evalueren. Veranderingen kosten tijd. En moeite. Klachten en (aanloop)problemen werden volgens afspraak genoteerd, maar niet publiekelijk in de raad besproken. Dat moment komt steeds dichterbij. Over enkele weken verwachten wij een uitgebreide evaluatie van zes maanden Diftar in Deventer. Een analyse waarin bedragen helder en transparant worden gepresenteerd. Onze fractie zal zich er zeker in vast bijten en schrijnende gevallen aan de kaak stellen. Daarnaast zullen we er alles aan doen om de afvalstoffenheffing te minimaliseren en qua hoogte weer in verhouding met buurtgemeenten te laten zijn.