Informateur Dadema aan de slag

Informateur Dadema aan de slag

Gemeentebelang is blij dat de voltallige raad achter de benoeming van de heer Dadema als nieuwe informateur staat. De fracties hebben de burgemeester van Raalte gezamenlijk gevraagd om te onderzoeken wat de uitgangspunten, ambities, mogelijke coalitiepartners en fricties van de politieke partijen zijn. Doel is het vormen van een stabiele coalitie. De heer Dadema zal vandaag (25 mei) de eerste gesprekken voeren. Hij hoopt op korte termijn zijn eindrapport aan de raad te kunnen presenteren.