Informateur heeft haar eindverslag gepresenteerd

Informateur heeft haar eindverslag gepresenteerd

Formateur onderzoekt mogelijkheden voor college bestaande uit Gemeentebelang, PvdA, D66 en CDA

Informateur Joke Mengerink-Hogevonder heeft de gemeenteraad van Deventer op donderdag 3 april haar eindverslag gepresenteerd van de informatiegesprekken die zij afgelopen week met alle fracties heeft gevoerd. Mevrouw Mengerink adviseert Gemeentebelang verder aan tafel te gaan met de fracties van PvdA, D66 en CDA.

Gemeentebelang neemt het advies van de informateur over en stelt voor om de formatie te laten leiden door een externe deskundige. Mevrouw Lidy Klein Holkenborg heeft aangegeven deze taak op zich te willen nemen. Het is de bedoeling om nog deze week het eerste gesprek te voeren. Daarbij zal de zorgvuldigheid die het informatieproces heeft gekenmerkt voorop blijven staan. 

Tijdens de gesprekken met de informateur hebben partijen aangegeven dat ze graag willen blijven meedenken over bestuurlijke vernieuwingen. Gemeentebelang wil graag gebruik maken van de kennis, kunde en ervaring van alle raadsfracties om samen belangrijke stappen te zetten naar een open en interactief bestuur. Een toekomst, waarin de samenleving nadrukkelijk wordt betrokken. Gemeentebelang heeft direct na de verkiezingen een oproep gedaan aan alle inwoners, (belangen)verenigingen en bedrijven om mee te denken. De vele reacties zullen worden meegenomen in de formatie en daarin een plaats krijgen.