Informateur

Informateur

Joke Mengerink-Hogevonder informateur Deventer

Joke Mengerink-Hogevonder uit Neede is door Gemeentebelang gevraagd om te verkennen wat de mogelijkheden zijn voor het vormen van een nieuw college in Deventer. Zij zal de komende weken onderzoeken op welke wijze en met elke fracties er een college kan worden gevormd dat op draagvlak en vertrouwen van de gemeenteraad kan rekenen. 

Gemeentebelang is sinds de verkiezingen van afgelopen week de grootste fractie binnen de Deventer gemeenteraad. Het is gebruikelijk dat de winnaar van de verkiezingen het voortouw neemt bij de totstandkoming van een nieuw college. De keuze van Gemeentebelang om mevrouw Mengerink te vragen om de eerste fase te begeleiden en vorm te geven, is gemaakt op basis van haar jarenlange uitgebreide bestuurservaring in de zorg, een vakgebied dat de komende jaren veel aandacht zal opeisen. Daarnaast beschikt zij over veel kennis van de inrichting en de werking van het openbaar bestuur, de regionale samenwerking en de vorming van colleges. Mevrouw Mengerink is lid van de Raad van Bestuur van de Carint Reggeland Groep in Hengelo.

Aan het eind van de week zal mevrouw Mengerink met alle fractievoorzitters afzonderlijk om de tafel gaan voor een verkennend gesprek en de vraag om mee te denken over een constructieve collegevorming. Mevrouw Mengerink streeft er naar om deze verkennende fase snel af te ronden, waarbij kwaliteit uiteraard voorop staat.