Informatie verschaffing

Erik.jpg

Informatie verschaffing

Erik.jpgGemeentelijke informatie verschaffing naar burgers en bedrijven


APB  mist goede kwaliteit
gemeentelijke informatie verschaffing naar burgers en bedrijven

In de
gemeente Deventer word  gestreefd
om als excellente dienstverlener naar haar bedrijven en burgers te
functioneren. In de afgelopen periode is er echter op gebied van vergunning
aanvraag en verlening, vanwege bezuinigingen, minder gecommuniceerd via
plaatselijke kranten.

Algemeen
Plattelands Belang heeft vernomen dat met name bestaande contracten niet meer
verlengd worden en dat gemeentelijke communicatie, in beperktere mate, alleen via
de website en de Deventer Post gaat.

De fractie
van Algemeen Plattelands Belang (APB) betreurt dat er op dit moment nogal wat
klachten komen dat men bepaalde aanvragen en vergunningen "gemist" heeft en
niet goed op de hoogte is wat er in hun wijk of buurt gaande is.

Op het
gebied van nieuwsbrieven, promotie en bredere informatie verstrekking is binnen
de beleidsterreinen van de "Media mix" 
een uitgebreider berichten verkeer met advertentie ruimte dan in de
basisvoorziening van vermeldingen van aanvragen van vergunningen e.d. De
fractie van Algemeen Plattelands Belang (APB) vind dat informatie verstrekking,
met name bij vergunningaanvragen en verlening, aan haar burgers een bedrijven
een basis voorziening is en moet blijven. Iedereen moet op de hoogte kunnen
blijven wat in haar buurt en omgeving plaats vind.

Algemeen
Plattelands Belang (APB) heeft het college schriftelijke vragen gesteld met als
doel, om meer inzage te krijgen in de veranderingen en de kwaliteit van de
informatie verschaffing op een hoger peil te krijgen.