Initiatiefnota van de PVDA

Marcel

Initiatiefnota van de PVDA

MarcelDe PvdA heeft het licht gezien…!

….en is gekomen met de initiatiefnota ‘De volle inzet op lege kantoren’.

De timing is perfect, gelukkig heeft de gemeenteraad van Deventer nog geen definitief besluit genomen over nieuwbouw van 13.000 m2 (stads)kantoor aan het Grote Kerkhof. We kunnen het tij nog keren, nog is het niet te laat!.

Gemeentebelang maakt zich met de PvdA al jaren ernstige zorgen over de enorme toename van de kantoren leegstand in Deventer. Ons pleidooi voor een leegstandsverordening kon echter nimmer op brede steun rekenen.

Uit de laatste marktcijfers van februari 2012 blijkt een leegstand van 27%. Van de 329.000 m² totale voorraad staat in Deventer op dit moment 89.600 m² te huur/ te koop.

Niet door investeren in nieuwbouw, maar door te investeren in bestaande kantoorpanden kan de gemeente Deventer bijdragen aan het gezonder maken van de kantorenmarkt. Als dan tegelijkertijd gemeentelijke kantoorpanden (waaronder het oude stadskantoor aan het Burseplein met 4.733 m² ) worden onttrokken aan de kantorenmarkt door die locaties een woonbestemming te geven slaan we een dubbelslag !

Gemeentebelang roept de PvdA dan ook op om de daad bij het woord te voegen, haar verantwoordelijkheid te nemen en de strijd tegen de leegstand effectief aan te gaan. In de praktijk dus en niet alleen op prachtig vormgegeven papier. In deze context verwijzen wij graag naar punt 5 van de actielijst van de PvdA-initiatiefnota. Een punt waar we volledig achter staan en dat ook al jaren door onze fractie wordt uitgedragen.

5. Hergebruik waar mogelijk en inbreiding, geen uitbreiding.

Grootschalige, externe nieuwbouwlocaties voor kantoren zijn de komende jaren overbodig. De gemeente heeft met de aanpassingen in de plannen voor van de A1-bedrijvenlocatie al aangegeven dat de markt geen nieuwe externe toevoeging op de voorraad nodig heeft. Dat is een verstandige keuze. Inbreiding gaat boven uitbreiding. En het is noodzakelijk om eerst goed te kijken met partijen naar de mogelijkheden in bestaande, leegstaande voorraad. In lijn met de Visie Binnenstad (‘Bericht aan de Stad’, 2010) is het nodig om herontwikkeling van leegstaande panden goed te onderzoeken alvorens te kiezen voor nieuwbouw.

Gemeentebelang doet een dringend appel op de PvdA: Verbeter de wereld, begin bij u zelf! Een eerste stap naar een gezonde kantorenmarkt ligt in uw eigen handen en kan op 21 maart 2012 worden gezet. Door het voorliggende nieuwbouwplan Stadskantoor af te wijzen, gebruik te maken van bestaande kantorenpanden en het vrijkomende oude stadskantoor een woonbestemming te geven, voegt de PvdA de daad ook daadwerkelijk bij het prachtig gepresenteerde woord !!!!!!