interpellatiedebat volstrekt ontoereikend

Marcel

interpellatiedebat volstrekt ontoereikend

Marcel

Waarom een interpellatiedebat volstrekt ontoereikend is!

Het handelen van het college betreffende de informatievoorziening van de raad in aanloop naar het bouwbesluit van het nieuwe stadhuis was volstrekt onvoldoende! Daarover zijn veel raadsfracties het eens. Alleen over de wijze waarop de waarheid wordt achterhaald en welke gevolgen het ondermaatse optreden van het gemeentebestuur moet hebben, lopen de meningen uiteen. Zo is voor morgen een interpellatiedebat aangekondigd. Gemeentebelang zal tegen het voorgestelde debat stemmen omdat het middel te zwak is om recht de doen aan de schokkende situatie en de schade die dit aan de totale politiek in Deventer heeft aangericht.

Met de antwoordbrief van vrijdag 15 juni 2012 op de door ons gestelde vragen, probeert het college te weerleggen dat de raad “bewust onwetend is gehouden over de zorgelijke financiële positie van onze gemeente”. Maar ook als is dit onbewust gebeurd, dan nog baart ons dat grote zorgen! Hoe je het ook wendt of keert: op 14 maart 2012 is de raad tijdens de vertrouwelijke bijpraatsessie een fout beeld voorgehouden over de financiële positie van de gemeente.

Het vertrouwen van de inwoners van Deventer in het hele gemeentebestuur bestaande uit college en raad is ernstig geschaad. Om een stad goed te kunnen besturen is dit vertrouwen van de burgers onontbeerlijk. Het moet zo snel mogelijk worden hersteld en dat kan alleen maar door volstrekte helderheid te krijgen over de gang van zaken. Een interpellatiedebat geeft niet de garantie dat alle vragen afdoende worden beantwoord en de volledige waarheid aan het licht komt. En juist dat is op dit moment noodzakelijk om weer verder te kunnen. De fractie Gemeentebelang zal dan ook tegen het interpellatiedebat stemmen en een voorstel indienen voor een raadsonderzoek, dat veel meer gewicht heeft. Dit alles om de onderste steen in de “mail affaire” boven te krijgen. Hoe heeft dit allemaal kunnen gebeuren? Pas als dit helemaal is uitgezocht en er geen enkele open vraag meer is, kunnen we de inwoners van Deventer, die wij als gemeenteraad vertegenwoordigen, weer recht in de ogen kijken. Pas dan kunnen wij er weer op vertrouwen dat we volledige juiste informatie krijgen op basis waarvan wij ons over belangrijke onderwerpen kunnen uitspreken. Pas dan is een politiek debat weer mogelijk en kunnen we ons weer op de toekomst richten. Volgens Gemeentebelang is een raadsonderzoek de enige weg waarop dit kan worden bewerkstelligd.

voor de motie betreffende het raadsonderzoek klik hier